Poraba energije za obratovanje hiše

december 30, 2010

Hiša “Moja” je v uporabi že več kot leto dni. Bivanje v njej predstavlja maksimum ugodja, ki zadovoljuje človekove bivanjske potrebe. Ves ta čas sem skrbno popisoval števce na kompaktni ogrevalno-prezračevalni napravi ter števec za porabo električne energije. Električna energija je tudi edini energent , ki poganja naprave v naši hiši.
S popisovanjem sem pričel z 23. 10. 2009, ko je pri nas prvič termostat zaznal padec temperature v prostoru pod 21 stopinj. Končni popis sem napravil 23. 10. 2010.
Nekaj podatkov:
Seštevek položnic za plačilo električne energije za obdobje enega leta je znašal 1.056 €, kar je povprečno 88 €/mesec. 
Podrobnejši podatki:
– ogrevanje 186 €/leto
– topla sanitarna voda 181 €/leto
– prezračevanje 68 €/leto
– razlika v strošku je gospodinjska elektrika, se pravi: luči, TV, pečica, hladilnik, …
Ob pričetku letošnje kurilne sezone sem dvignil temperaturo na napravi na 22 stopinj, da vidim koliko bo to vplivalo na strošek električne energije.

Advertisements

DVD o nizkoenergijski in pasivni gradnji

junij 29, 2010

Prikaz nizkoenergijske in pasivne gradnje zdaj tudi na DVD-ju.
Junija letos je podjetje Xella porobeton SI izdalo DVD s prikazom nizkoenergijske in pasivne gradnje na primeru Ytong hiše Moja. Vsi, ki vas zanimajo podrobnosti in značilnosti tovrstne gradnje, lahko naročite brezplačni izvod na spletni strani:


NE2YH “Moja” je zgrajena

december 19, 2009

Napočil je trenutek, ko lahko objavim fotografije končnega izgleda naše nizkoenergijske hiše. Spodnje tri slike prikazujejo zahodni del hiše z vhodom, nadstrešnico za avtomobila in lopo z ekstenzivno zeleno streho. Vsi pomožni objekti so konstrukcijsko ločeni od same hiše in ne prebadajo toplotnoizolacijskega ovoja hiše.

Spodaj: Pogled na jugozahodno fasado z velikimi steklenimi površinami in drsnimi senčili ter prostrano teraso.

Pogled na hišo z vzhodne strani. 

Prva preizkušnja: Zimska idila 20. december 2009, -20 °C.


Zaščita pred poletnim pregrevanjem_drsna senčila

december 19, 2009

Velik del jugozahodne fasade naše hiše je v skladu s smernicami pasivne in nizkoenergijske gradnje v velikih steklenih površinah. Ta del fasade je popolnoma odprt in brez nadstreškov. V poletnem času bi brez ustreznega senčenja težko ohranili ugodno bivalno klimo v notranjosti hiše. Za preprečitev pregrevanja smo na jugozahodno fasado namestili drsna senčila na vodilih, ki se samodejno krmilijo s pomočjo motorjev in vremenske postaje.
Vremenska postaja pošilja podatke o trenutnih vremenskih razmerah, tudi o trenutnem položaju sonca centralnemu krmilnemu sistemu, ki se nahaja v hiši.
Poiskati dobavitelja takšnih senčil sploh ni bila tako enostavna naloga, kot sem si jo v začetku predstavljal. Domači proizvajalci raznih senčil so me samo debelo gledali, ko sem jim omenil drsna sečila in to samodejno krmiljena. Vsi so mi vztrajno ponujali rolete ali žaluzije.
Še zmeraj pa je obveljalo zlato pravilo, da beseda, da besedo in tako sem se začel ozirati po ponudnikih v tujini. Moja radovednost in želja, da svoj projekt izvedem, tako kot je zasnovan v projektu PZI, me je pripeljala do avstrijske pokrajine Vorarlberg do podjetja A.S.T (http://www.ast.eu/).
V podjetju, ki je specializirano za izdelavo raznovrstnih senčil so mi takoj priskočili na pomoč in skupaj smo rešili problem dobave senčil. Izbrali smo drsna senčila, ki preprečujejo direkten vdor sonca v bivalne prostore, hkrati pa so konstruirana tako, da propuščajo toliko svetlobe, ki omogoča normalno bivanje kljub temu, da so zaprta. Po naročilu so mi izdelali tudi fiksno cezuro iz aluminijastih lamel, ki smo jo namestili na vzhodni in zahodni fasadi. Drsna senčila in alu cezura je barvana v izbrani RAL barvi.

Sliki spodaj: Drsna senčila tečejo po posebnih vodilih, ki so s kotniki sidrana v zid. Kotnike smo pritrdili na posebna kockasta sidra, ki smo jih vgradili hkrati z izvedbo fasade. Ti sidrni elementi imajo isto toplotno prevodnost kot sama izolacija. Na ta način smo preprečili nastanek točkovnih toplotnih mostov, ki bi jih bilo v nasprotnem primeru kar trideset.

Slika spodaj: Pred montažo senčil smo morali izvesti finalno oblogo terase iz tropskega lesa. Na oknih nadstropja so enojna drsna senčila, na oknih pritličja pa dvojna drsna senčila. 

Slika spodaj: Detajl na terasi

Slika spodaj: Pogled na južno fasado z drsnimi senčili in vremensko postajo skrajno levo.

V  hišo smo se vselili v začetku avgusta, ko so bile temperature krepko čez 30 °C. Temperatura v hiši se načeloma nikoli ni povzpela čez 24 °C, upoštevajoč dejstvo, da v objekt nismo vgradili aktivnih hladilnih naprav in, da nismo pretiravali z odpiranjem oken na teraso. Prezračevalna naprava pa je čez noč prostore ohladila za stopinjo ali dve.


Blower Door test

december 6, 2009

V primeru naše gradnje smo test zrakotesnosti “Blower Door” izvedli dokaj pozno. Vsa obrtniška dela so bila že zaključena, tako, da izvedba korektur morebitnih netesnih mest niso bila več možna. Zanesel sem se pač na to, da smo  v fazi izgradnje vsa mesta, kjer bi lahko prihajalo do nekontrolirane izmenjave zraka dobro zatesnili.

Slika: Začasna zatesnitev vseh odprtin na fasadi, ki služijo dovodu in odvodu odpadnega zraka

Slika: Zatesnitev odprtine na dimniku

Slika: Namestitev merilnega aparata na vhodna vrata

Slika: Potek meritev

Ventilator z merilno napravo, ki v hiši usvtari podtlak/nadtlak smo namestili na vhodna vrata. Pri tlačni razliki 50 Pa smo dobili vrednost n50=0,59 h-1

Pričujoči rezultat nam potrjuje dejstvo, da je Ytong zaradi svoje edinstvene lastnosti izotropije, gradbeni material s katerim v masivnem načinu gradnje nizkoenergijskih in pasivnih hiš lahko na dokaj enostaven način zgradimo zrakotesen objekt.
Kaj pomeni izotropija? Izotropija je lastnost materiala, da ima v vseh smereh enake karakteristike. V primeru porobetona Ytong je to toplotna prevodnost, tlačna trdnost, upor difuziji vodne pare, … 
Kakšne postopke smo uporabili, da smo izvedli zrakotesno ravnino sem sproti opisoval v posameznih fazah gradnje.


Vrednost investicije po posameznih vrstah del

november 4, 2009

Gradnja naše nizkoenergijske “2L” hiše je že v taki fazi, da lahko  posredujem stroške investicije, ki so prikazani po posameznih vrstah del.  Cene vsebujejo vse potrebne kalkulativne elemente (material, delo, transporti, energija, …) in so zgolj informativnega značaja. V cenah ni zajet DDV.

STANOVANJSKI OBJEKT

I. GRADBENA DELA

1. ZEMELJSKA DELA: 4.000 EUR
2. BETONSKA DELA: 10.000 EUR
3. TESARSKA DELA: 2.000 EUR
4. DELA S POROBETONOM YTONG: 22.300 EUR
5. ZIDARSKA DELA: 7.800 EUR  
6. OSTREŠJE: 4.000 EUR  
7. KANALIZACIJA: 2.900 EUR
8. FASADERSKA DELA: 18.000 EUR
GRADBENA DELA SKUPAJ: 71.000 EUR

II. OBRTNIŠKA DELA
1. KROVSKO-KLEPARSKA DELA: 5.500 EUR
2. KLJUČAVNIČARSKA DELA:
    – HEA nosilci, jekleni steber, menjalniki: 1.500 EUR
    – ostala dela (razne ograje): 1.100 EUR
3. MIZARSKA DELA:
    – stavbno pohištvo_okna+vhodna vrata: 19.000 EUR
    – notranja vrata: 4.800 EUR
    – terasa: 3.900 EUR
   – ostala mizarska dela: 2.300 EUR
4. DRSNA SENČILA+CEZURA_FASADA VZHOD IN ZAHOD: 15.000 EUR
5. KERAMIČARSKA DELA: 6.000 EUR
6. SUHOMONTAŽNA DELA
    (spuščeni stropovi, izolacija plošče nad nadstropjem, pohodni del podstrešja): 5.300 EUR 
7. TLAKARSKA DELA:
    – plavajoči estrih: 6.300 EUR
    – parket: 6.500 EUR
8. SLIKOPLESKARSKA DELA: 3.300 EUR
OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 80.000 EUR

REKAPITULACIJA G+O_HIŠA: 151.000 EUR

NADSTREŠNICA-CARPORT+LOPA

I. GRADBENA DELA

1. ZEMELJSKA DELA: 780 EUR
2. BETONSKA DELA: 1.700 EUR
3. TESARSKA DELA: 600 EUR
4. ZIDARSKA DELA+FASADA_LOPA: 1.800 EUR
5. KANALIZACIJA: 800 EUR
GRADBENA DELA SKUPAJ: 5.680 EUR

II. OBRTNIŠKA DELA
1. KROVSKO-KLEPARSKA DELA: 4.000 EUR
2. KLJUČAVNIČARSKA DELA:     6.000 EUR
OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: 10.000 EUR

REKAPITULACIJA G+O_CARPORT+LOPA: 15.680 EUR

III. ZUNANJA UREDITEV: 23.000 EUR

SKUPNA REKAPITULACIJA DEL HIŠA+LOPA+NADSTREŠNICA: 189.680 EUR

IV. STROJNE INŠTALACIJE:

1. VODOVOD, KANALIZACIJA: 3.000 EUR
2. PREZRAČEVANJE, OGREVANJE, ZEMELJSKI KOLEKTOR: 29.400 EUR
STROJNE INŠTALACIJE SKUPAJ:32.400 EUR

V. ELEKTROINŠTALACIJE

1. JAKI, ŠIBKI TOK, INTELIGENTNA INŠTALACIJA, PREDPRIPRAVA ZA SONČNO ELEKTRARNO:
    – elektroinštalacija_hiša+lopa: 12.000 EUR
    – pametne inštalacije: 15.000 EUR

ELEKTROINŠTALACIJE SKUPAJ: 27.000 EUR

INVESTICIJA SKUPAJ: 249.080 EUR

 

 

 


Prezračevanje in ogrevanje_Final

april 21, 2009

Kot sem že v uvodniku enega izmed prejšnjih prispevkov omenil, si ugodnega in zdravega bivalnega okolja pri nizkoenergijskih in pasivnih hišah brez sodobnega in učinkovitega prezračevalnega sistema ne moremo zamisliti. V zadnjem času se na tržišču vse bolj uveljavljajo t.i.  “kompaktne” naprave. Tudi sam sem za svojo hišo izbral tovrstno napravo. 

energetski-prostor_11

energetski-prostor_31

Zgornji sliki prikazujeta “srce” energetskega prostora, kompaktno prezračevalno-ogrevalno napravo Aerosmart XLS, proizvajalca Drexel und Weiss. Naprava ima integrirano toplotno črpalko, “200 l” bojler sanitarne vode in prezračevalno enoto (rekuperator).
Princip delovanja naprave in njene tehnične podatke najdete na spletni strani proizvajalca oz. njegovega pooblaščenega prodajalca (http://www.drexel-weiss.at/ in http://www.ekoaktiv.si/

 Slika spodaj: mikroprocesorska krmilna naprava, ki krmili prezračevanje, ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode.

energetski-prostor_21

Slika spodaj: difuzor za dovajanje svežega zraka v prostor, tip STH 100.

vpihovanje zraka

Slika spodaj: difuzor za odvajanje izrabljenega zraka iz prostora, tip EFF 100.

odzračevanje

Na spodnji sliki je črpalka  za črpanje deževnice iz zalogovnika za meteorno vodo. Deževnica se uporablja za izpiranje WC školjk in pranje perila.

črpalka_deževnica