Zaključevanje nadstropja s horizontalnimi vezmi

november 30, 2007

Vse postopke, ki smo jih uporabili pri zaključevanju pritličja in sem jih že natančno opisal v prejšnjih prispevkih, bomo aplicirali tudi pri zaključevanju nadstropja. S tem tudi pripravimo vsa potrebna ležišča za montažo stropnih plošč nad nadstropjem. V prispevku bom zaradi tega več poudarka dal fotodokumentiranim detajlom.

Opaž horizontalne vezi kot zaključka zunanjega zidu na severni fasadi smo izdelali z uporabo “U” elementov, kar je razvidno iz priloženih slik.

Horizontalna vez iz “U” elementov 

Lepljenje “U” elementov

Opaž je pripravljen

Na spodnji sliki je prikazan čelni opaž montažnih stropnih plošč izdelan iz prefabriciranih “L” elementov.

Zunanji opaž plošče na vzhodni in zahodni fasadi

Detajl opaževanja z “U” in “L” elementi

Stičišče opažev horizontalnih vezi nadstropja na zahodni in južni fasadi.

Opaž horizontalne vezi na notranjem nosilnem zidu

Opaž horizontalne vezi na notranjem nosilnem zidu.

Spodaj priložene slike prikazujejo že izdelane horizontalne vezi z vsemi potrebnimi sidri.

Horizontalna vez na južni fasadi

Horizontalne vezi z vsemi vstavljenimi sidri

Preklada in horizontalna vez v “U” elementu

Pogled na pripravljena ležišča

Advertisements

Zidanje zunanjih in notranjih nosilnih zidov nadstropja

november 24, 2007

Po štirih dneh premora smo pričeli z zidanjem zunanjih nosilnih zidov. Zopet smo na podlago najprej nanesli ca. 1,5 cm podaljšane apnenocementne malte in si s tem naredili horizontalno izravnavo. V podaljšano AC malto smo položili prvo vrsto termo blokov.

Nanos podaljšane apnenocementne malte

Slika zgoraj: nanos podaljšane AC malte za polaganje prve vrste zidnih blokov notranjih nosilnih zidov deb. 25 cm.

Sliki spodaj: nadstropje vidno raste.

Nadstropje raste

Jugozahodna stran hiše

Spodnja slika prikazuje izdelavo utora v parapetnem zidu. V kolikor ni na voljo rezkalnik, pride tudi prav  majhna sekirica s pomočjo katere si je zidar izdelal kanal.  Izdelan utor smo napolnili s cementno malto in v njo vtisnili palico rebrastega jekla RA fi 10 ( več o armiranju parapetnega zidu si lahko preberete na naši spletni strani http://www.xella.si/html/slo/si/ytong_armiranje_parapetnega.php).    

Armiranje parapetnih zidov

Armiranje parapetnih zidov_2

Slika spodaj: pogled na severno in zahodno fasado.

Okenske odprtine v severni in zahodni fasadi

Premostitve večjih odprtin lahko izvedemo z uporabo “U” elementov. Ti elementi nam služijo kot predizdelan opaž.
Na takšen način smo izvedli tudi eno preklado nad okensko odprtino v severni fasadi.

Izdelava daljše preklade s pomočjo “U” elementa

Pogled v notranjost nadstropja.

Notranji nosilni zid nadstropja

Spodaj: vezava notranji v zunanji nosilni zid (25-40).

Vezava notranji v zunanji nosilni zid 25-40


Armiranje in betoniranje horizontalnih vezi ter nosilca po končani montaži plošč nad pritličjem

november 21, 2007

Naposled so montažne stropne plošče na svojem mestu. Sedaj pride na vrsto izvedba armiranobetonskih horizontalnih vezi in utorov med ploščami. Že v prejšnjih prispevkih sem prikazal uporabo “L” elementa kot predizdelanega opaža zunanjega roba plošče.
Posvetimo še enkrat pozornost temu zelo koristnemu elementu gradbenega sistema YTONG. Spodnja slika prikazuje “L” element kot opaž zunanjega roba plošče, ki ga nalepimo na zadnjo vrsto termoblokov. Steno “L” elementa smo dodatno izolirali s Styrofoamom debeline 3 cm.  V prazen prostor med izolacijo in stropnimi ploščami smo položili armaturo horizontalne vezi in jo zalili z betonom.

 Armatura horizontalne vezi v “L” elementu

Slika spodaj: Detajl izvedbe kontinuirnega nosilca dimezije 30/20 cm nad okenskimi odprtinami jugozahodne fasade.

Opaž in armatura nosilca na jugozahodni fasadi

Kljub slabemu vremenu nam je uspelo zaliti vse horizontalne vezi, nosilce in utore med ploščami. Stanje na plošči dan potem je razvidno iz spodnjih slik.

Po zalitju vezi

Po betoniranju


Montaža stropnih plošč nad pritličjem

november 18, 2007

Napočil je dan, ko smo na pripravljena ležišča na nosilnih zidovih in jeklenih HEA nosilcih pričeli polagati montažne stropne plošče YTONG. To so prefabricirane armirane plošče iz porobetona, debeline 20 cm in širine 60 cm. Polagajo se po sistemu pero-utor. Dolžine plošč so odvisne od razpona med nosilnimi zidovi in nalegajo na njih 10 cm. Pri debelini 20 cm je možen maksimalni svetli razpon plošč 5,00 m, nosilnost 3 KN/m2 in ne potrebujejo dodatne tlačne plošče.

Montaža prvega polja

Slika zgoraj: Prve plošče so na objektu. 

Začetek montaže stropnih plošč 

Zgornja slika prikazuje naleganje plošč na jekleni HEA nosilec.

Pomoč pri montaži

Za lažje premikanje plošč pride prav tudi pomoč s stojko. 

Montaža plošč s pomočjo klešč

Kot osnovni pripomoček za montažo plošč se uporabljajo posebej zato izdelane klešče.

Menjalnik za dimniško odprtino

Odprtina za dimnik. Plošča je naslonjena na menjalnik, ki je izdelan iz ploščatega železa deb. 10 mm.

Sidrna armatura

Sidrna armatura za nadaljevanje vertikalne vezi privarjena na jekleni HEA nosilec.

Položene plošče

Kljub določenim težavam zaradi dvigalne naprave so montažne armirane stropne plošče našle svoje mesto.

Pogled na stropne plošče z notranjosti

Še pogled na strop z notranje strani.


Zaključevanje pritličja s prekladami, horizontalnimi vezmi in nosilci

november 12, 2007

Zidanje zidov pritličja je v takšni fazi, da smo pričeli z montažo tipskih preklad na zunanjih zidovih, razen na jugozahodni fasadi, kjer bo nad panoramskimi okni dim. 240/250 cm potekal kontinuirni nosilec dim. 30/20 cm, in sicer v isti višini kot stropne plošče. Nosilec bo izdelan naknadno, takoj po izvedeni montaži stropnih plošč nad pritličjem.

Na spodnji sliki sta prikazani položeni tipski prekladi nad okni v zunanji steni. Za izdelavo preklade v zidu debeline 40 cm potrebujemo dve prekladi širine 20 cm, ki jih med sabo zlepimo z lepilno malto in položimo na pripravljeno ležišče, na katero predhodno nanesemo lepilno malto.

Tipska preklada

 Preklada nad vrati v notranjem zidu

Slika prikazuje izdelano preklado nad vrati v notranjem nosilnem zidu. Za opaž preklade smo uporabili “U” elemente širine 25 cm. Na podporo iz stojk in ploha smo položili “U” elemente, jih med sabo zlepili, vstavili armaturo preklade in vse skupaj zalili z betonom.

Vertikalne vezi in “L” elementi

Kot sem na začetku poudaril smo vertikalne vezi v zunanjih in notranjih nosilnih zidovih izvedli s protipotresnimi bloki tipov PTB 8, PZB 3 in PZB 1, ki predstavljajo predizdelan opaž vertikalne vezi. V tak opaž vstavimo glavno armaturo 4 fi 14 (RA) jo povežemo s stremeni fi 8 (RA) na razdalji 25 cm ter zalijemo z betonom. Iz zgornje slike je razvidno, da smo po obodu objekta na zadnjo vrsto termoblokov nalepili “L” elemente, ki služijo kot enostranski opaž zunanjega roba plošče.

Izdelana vertikalna vez

Izdelana vertikalna vez s sidrno armaturo za nadaljevanje vertikalne vezi v nadstropje.

Izdelava horizontalnih vezi

Za izdelavo horizontalnih vezi pritličja na notranjih nosilnih zidovih smo uporabili “U” elemente širine 25 cm, ki smo jih nalepili na zadnjo vrsto zidnih blokov. V ta predizdelan opaž smo položili glavno armaturo horizontalne vezi 4 fi 12 (RA) ter razdelilno armaturo fi 8 (RA) na razdalji 25 cm. Preostalo nam je samo še, da smo vse skupaj zalili z betonom. 

 

Ležišče za HEA nosilec

Za ležišče jeklenih HEA nosilcev smo na koncu vertikalne AB vezi vgradili sidrno ploščo dim. 30/30 cm, deb 8 mm. Jekleni HEA nosilec smo na ležišče pritrdili z zvarom.

Jekleni HEA nosilec na ležišču

Jekleni HEA nosilec privarjen na ležišču.

Pogled na jeklene HEA nosilce

Bivalni del hiše v pritličju (kuhinja, jedilnica, dnevna soba) je en sam prostor, zato smo se po konzultaciji s projektantom odločili, da namesto armiranobetonskih, premostitve izvedemo z jeklenimi nosilci. S tem smo optimirali višine nosilcev, ki bi bili v primeru armiranobetonske izvedbe bistveno večje. Z vgraditvijo jeklenih HEA nosilcev smo pripravili vsa ležišča potrebna za montažo YTONG stropnih plošč.

Pred montažo stropnih plošč smo izvedli še vertikalno hidroizolacijo in termoizolacijo pasovnih temeljev. Pripravili smo tudi posteljico iz pustega betona za izvedbo drenaže okoli objekta.

Sliki spodaj: polaganje hidroizolacijskih trakov pasovnih temeljev

izvedba-vertikalne-hidroizolacije_1

izvedba-vertikalne-hidroizolacije_2

Nadalje je prikazana termoizolacijska obloga pasovnih temeljev debeline 12 cm (Styrofoam). Izdelali smo tudi posteljico iz pustega betona na katero bomo položili drenažne cevi, jih ovili v polst in zasipali z drenažnim peskom.

izolacija-temeljev

izolacija-temeljev_2

izolacija-temeljev_3


Zidanje zunanjih in notranjih nosilnih zidov pritličja (2)

november 2, 2007

Kljub obilici dežja v drugi polovici oktobra in prezasedenosti izvajalcev, ki zaradi fenomenalne konjunkture v gradbeništvu begajo iz gradbišča na gradbišče, nam vztrajno uspeva dvigovati zidovje pritličja. Približujemo se točki, ko bomo začeli s prekladami in nosilci ter horizontalnimi vezmi zaključevati etažo.

Slika spodaj prikazuje severni in zahodni del objekta

Pogled na pritličje s severozahodne strani 

Hiša je funkcionalno razdeljena na tri dele, in sicer:
– na servisni del, ki meji na severno fasado. Na tej fasadi bodo okenske odprtine zaradi toplotnih izgub in  zanemarljivih sončnih dobitkov minimalne velikosti;
– na srednji komunikacijski del;
– na bivalni del, ki je orientiran na jugozahodno fasado. Ta se z velikimi steklenimi površinami odpira soncu in omogoča maksimalne sončne dobitke pozimi. Za zaščito proti poletnemu pregrevanju bodo na tej fasadi vgrajena pomična drsna senčila.

Členjenost se bo izrazito odražala na vzhodni in zahodni fasadi (o tem kasneje).

Spodnja slika: pogled na hišo z jugozahodne strani

Pogled na objekt z jugozahodne strani 

Notranjost hiše

Pogled na notranjost hiše

Še nekaj utrinkov:

Dogajanje v notranjosti objekta

Včasih je potrebno tudi kaj napisati na zid.

Višina ležišča za HEA nosilec

Višina preklade, ki je hkrati horizontalna vez