Lesena strešna konstrukcija

december 26, 2007

Ni kaj, zima je pokazala svoje zobe, temperature so se spustile krepko pod ničlo. Zapadlo je tudi nekaj snega, zato smo tudi mi obmirovali z gradbenimi deli na objektu. Sreča je bila mila z nami in je dopustila, da smo pripravili vse potrebno za montažo lesene strešne konstrukcije.
Medtem ko smo nestrpno pričakovali naše tesarje, smo počistili sneg z zadnje plošče. Po dobrem tednu čakanja smo v četrtek, 20. 12., začeli z montažo strešne konstrukcije. Konstrukcija je enostavno leseno vešalo s kapnima legama dim. 16/16 cm in vmesnima legama dim. 20/16 cm. Vmesni legi podpirajo lesene sohe dim. 20/16. Vse skupaj povezujejo škarniki dim. 20/10 cm in škarje dim. 16/5 cm.

Slika spodaj: pogled na strešno konstrukcijo

Strešna konstrukcija

Strešna konstrukcija je bila zmontirana v dobrih šestih urah in že je smrečica našla častno mesto v slemenu.

Smrečica je v slemenu

Smrečica še enkrat

Spodnja slika prikazuje detajl napušča s kapno lego. Škarniki segajo čez zid le 11 cm. Le-ti bodo obloženi s toplotno izolacijo zunanjega zidu, debeline 14 cm.

Kapna lega

Na pripravljeno ostrešje smo pričeli z  izdelavo sekundarne kritine. Sekundarna kritina je sestavljena iz podeskane podlage ter paropropustne folije. Na škarnike smo pritrdili vzdolžne letve (morale) za izvedbo zračnega sloja dim. 5/8 cm.

Sekundarna kritina z vzdolžnimi letvami

Slika spodaj: naleganje škarnikov na južni strani hiše

 Detajl napušča na južni strani objekta

Sekundarna kritina je izdelana tako, da lahko sedaj mirno čakamo na prihod krovca-kleparja ali pa tudi na morebitne obilnejše snežne padavine. Krovec bo poletval streho, pripravil vse potrebno za izvedbo prezračevanega slemena in kapi, izdelal kleparske izdelke (obrobo požarnega zidu, vetrno in kapno obrobo, montažo žlebov) ter položil strešnike.
Upam, da bodo vremenske razmere to čimprej omogočile.

Pogled na hišo z južne strani

Pogled na hišo s severozahodne strani

Advertisements

Izvedba zunanjih zidov podstrešja

december 9, 2007

Z gradnjo hiše smo prišli tako daleč, da nam je preostala samo še izvedba zunanjih zidov podstrešja na vzhodni in zahodni  strani objekta. Zidove bomo zaključili z armiranobetonsko poševno vezjo izvedeno s pomočjo “U” elementov.

Spodnja slika: vse je pripravljeno za izvedbo še zadnjega dejanja nosilne konstrukcije gradbenega sistema YTONG.

Še zadnje dejanje

Kot pri vsakem začetku smo tudi tokrat najprej začeli z nanosom podaljšane apnenocementne malte.

 Podlaga za polaganje prve vrste_podaljšana apnenocementna malta

Samo še nekaj vrst pa smo v slemenu. 

 Začetek zidanja požarnih zidov na vzhodni in zahodni strani objekta

 VV ab vez v območju vmesne lege

V območjih kjer bosta v zid nalegali vmesni strešni legi smo predvideli izvedbo armiranobetonske vertikalne vezi z YTONG protipotresnimi termo bloki (sliki spodaj in zgoraj).

Požarni zid se dviguje  

Spodnje slike ponazarjajo zaključek zunanjega zidu podstrešja z armiranobetonsko poševno vezjo, izdelano v YTONG “U” elementih.

 Zaključek požarnega zidu

Slika spodaj: detajl zaključka opaža poševne armiranobetonske vezi ob kapi.

“U” element ob kapi 

Slika spodaj: detajl poševne armiranbetonske vezi v slemenu.

Poševna vez v slemenu 

 Slika spodaj: pogled na zgrajen objekt z jugozahodne strani. 

Pogled na objekt J_Z 

 Slika spodaj: pogled na zgrajen objekt z vzhodne in severne strani.

 Pogled na objekt strani V_S

Z zaključkom dejanja tega poglavja je nosilna konstrukcija stanovanjske hiše iz gradbenega sistena YTONG končana. Sedaj je vse pripravljeno za montažo lesene strešne konstrukcije. 


Izvedba montažne stropne plošče nad nadstropjem

december 2, 2007

V prejšnjem prispevku sem prikazal kompleten postopek izdelave ležišč za stropne plošče, katera so osnova za pričetek montaže plošče nad ogrevanim nadstropjem. V pričujočem blogu pa bom predstavil potek izdelave stropne plošče nad nadstropjem iz montažnih porobetonskih plošč YTONG debeline 20 cm in nosilnosti 3 KN/m2. Sam postopek se bistveno ne razlikuje od že izdelane plošče nad pritličjem z izjemo nekaterih posebnosti.

Montaža plošče je v polnem teku (spodnji sliki).

  Prizor z začetka montaže

Montaža poteka brez večjih ovir

Še nekaj plošč in polaganje bo zaključeno.

Še zadnjih nekaj plošč

Odprtino za zložljive stopnice in dimnik smo izvedli z menjalnikoma. Menjalnik je izdelan iz ploščatega železa deb. 10 mm.

Menjalnik za dvižne stopnice

Posebnost plošče nad nadstropjem je ta, da prva plošča v vseh treh poljih z južne in severne strani leži pod naklonom 35 stopinj (isti je tudi naklon strehe). Rego ob kapni legi in rego med ploščama v poševnini in horizontali smo zazidali s klini, ki smo jih narezali iz termo blokov YTONG.
Stik med zunanjim zidom in stropno ploščo bo predmet posebne pozornosti pri izvedbi zrakotesne ravnine.

Pogled na kapni del s severne strani

Slika spodaj: armatura horizontalne in poševne vezi z dodatno toplotno izolacijo Styrofoam deb. 3 cm ob steni “L” elementa.

Armatura horizontalne vezi na vzhodni in zahodni strani objekta

Spodnji sliki prikazujeta detajl zaključka poševne armiranobetonske vezi ob kapi.

Detajl zaključka poševne vezi ob napušču

Detajl zaključka poševne vezi ob napušču 1

Naposled je vse pripravljeno še za zadnji korak: betoniranje vezi in utorov med ploščami.
Izgled stropne plošče po končanem betoniranju.

AB horizontalna vez po zalitju z betonom.

Stropna plošča po končanem betoniranju.

Pogled na dosedaj zgrajeni objekt na spodnjih dveh slikah,  nam daje slutiti kako bo potekal toplotnoizolacijski ovoj stavbe.

Pogled na jugozahodno fasado.

Severna in zahodna fasada.