Vgrajevanje stavbnega pohištva po sistemu RAL (sistem tesnilnih trakov)

april 4, 2008

Zelo pomemben sestavni element pri gradnji nizkoenergijskih in pasivnih hiš je pravilna izbira in vgradnja stavbnega pohištva. Naj ponovim nekatere pomembne lastnosti izbranih oken, ki sem jih že zapisal v prispevku “Načrtovanje konstrukcijskih sklopov ovoja hiše”.

  • trojna zasteklitev TITANIS® K, B4K/K12K/4K/K12K/B4K, med med stekli je vgrajen distančnik iz umetne  mase. Prostor med stekli je polnjen z žlahtnim plinom kriptonom.
  • toplotna prehodnost stekla Ug=0,5 W/m2K
  • g – faktor prehoda celotnega sončnega sevanja je 47%
  • toplotna prehodnost okna Uw=0,9 W/m2K

Dobavitelj stavbnega pohištva je podjetje STABIL. Več o podjetju… http://stabil.si/

Tesnilna trakova_znotraj, zunaj

Zgornja slika prikazuje dva različna tesnilna trakova. Tesnilni trak rožnate barve se nalepi na notranji strani okenskega okvirja, trak je zrakotesen. Tesnilni trak bele barve se nalepi na zunanjo stran okenskega okvirja, trak je paropropusten in vodoodbojen. Material (flis) iz katerega so trakovi izdelani se brez težav prekrije z ometom.

Lepljenje trakov_1

Lepljenje trakov_2

Sliki zgoraj: nameščanje tesnilnih trakov na okenski okvir.

Sliki spodaj: vstavljanje okenskega okvirja v zidno odprtino.

Vstavljanje okenskega okvirja_1

Vstavljanje okenskega okvirja_2

Spodnji sliki prikazujeta zatesnitev stika med zidom in okenskim okvirjem z montažno peno.

Montažna pena_1

Montažna Pena_2

Notranji tesnilni trak zalepimo in povaljčkamo (spodnja slika).

Lepljenje notranjega traku

Pred pričetkom lepljenja zunanjega traku, zidno površino premažemo s prednamazom, nanesemo sloj sistemskega lepila, trak zalepimo na zid in ga povaljčkamo (spodnje slike).

Prednamaz

Nanos lepila

Lepljenje zunanjega traku

Izgled okna po končani montaži.

Zalepljeno

Pogled na južno in zahodno fasado po končani montaži stavbnega pohištva.

Stavbno pohištvo_jug

Stavbno pohištvo_zahod

Advertisements

Zidanje predelnih sten, izdelava nadstrešnice in lope, kanalizacija,…

april 3, 2008

1. Predelne stene 

Preostala nam je še zadnja stvar, ki se nanaša na sistem YTONG in sicer zidanje predelnih sten. Kakor pri vseh dosedanjih postopkih smo se tudi sedaj držali pravil, ki veljajo za to področje:

– v pritličju priprava hidroizolacije;
– prvo vrsto zidnih plošč obvezno polagati v podaljšano apneocementno malto;
– zagotoviti odmik predelne stene od nosilnih delov konstrukcije vsaj 1 cm, izvedba gibljivega stika;
– sidranje vsake 3. vrste v nosilni zid s pocinkanim elastičnim sidrom;
– zapolnjevanje dilatacijske fuge z montažno peno.

Zidanje predelnih sten

Slika zgoraj prikazujejo vse navedene postopke pri zidanju predelnih sten.

2. Nadstrešnica za avtomobile (carport) in lopa

Hiša je zasnovana tako, da nima ne garaže ne kleti, zato je s projektom predvidena izgradnja nadstrešnice za avtomobile in lope. Lokacija omenjenih pomožnih objektov je na zahodni strani hiše, kjer je tudi dovozna stran na parcelo in vhod v sam objekt.

2.1 Carport (30 m2) bo izdelan iz jeklene pocinkane konstrukcije z ravno streho (minimalni naklon). Streha bo pokrita s polikarbonatnimi ploščami. Jeklena konstrukcija bo sidrana v armiranobetonske pasovne temelje v katere smo že vgradili jeklene sidrne plošče. Kot del nadstrešnice je tudi armiranobetonska stena, ki bo služila kot opora konstrukcije, na njej bo tudi prostor za umivalnik , vtičnico ipd. 

Carport+lopa 

2.2. Lopa

Poleg nadstrešnice smo pozidali lopo (15 m2) iz YTONG zidnih blokov debeline 20 cm. Streha bo ravna skrita v atiki, pokrili pa jo bomo z Rheinzink pločevino. Lopa nam bo služila za shranjevanje koles, orodja pa tudi kakšne ozimnice.

Lopa

Uspelo nam je tudi zaliti ab ploščo terase ob južni fasadi objekta (slika spodaj).

Terasa

Prehod na teraso iz bivalnih prostorov v pritličju se bo izvedel po detajlu (skica spodaj). Terasa je konstrukcijsko in termično ločena od izolacijskega ovoja hiše.

Detajl terase in drsnih vrat

3. Priprava okenskih in odprtine vhodnih vrat za montažo stavbnega pohištva

Kakovostna vgraditev stavbnega pohištva je v veliki meri odvisna od kvalitetne predpriprave zidnih odprtin. Tudi mi smo se tega opravila lotili z veliko mero natačnosti. Zelo lahko in enostavno obdelovanje porobetona YTONG se je v tem primeru izkazalo kot velika konkurenčna prednost (sliki spodaj).

 Okenske odprtine_1

Okenske odprtine_2

Težnja po čimvečjem izkoristku razpoložljive gradbene mehanizacije in delovne sile na gradbišču nas je privedla do tega, da smo začeli s kanalizacijskimi deli in grobo zunanjo ureditvijo.