NE2YH “Moja” je zgrajena

december 19, 2009

Napočil je trenutek, ko lahko objavim fotografije končnega izgleda naše nizkoenergijske hiše. Spodnje tri slike prikazujejo zahodni del hiše z vhodom, nadstrešnico za avtomobila in lopo z ekstenzivno zeleno streho. Vsi pomožni objekti so konstrukcijsko ločeni od same hiše in ne prebadajo toplotnoizolacijskega ovoja hiše.

Spodaj: Pogled na jugozahodno fasado z velikimi steklenimi površinami in drsnimi senčili ter prostrano teraso.

Pogled na hišo z vzhodne strani. 

Prva preizkušnja: Zimska idila 20. december 2009, -20 °C.

Advertisements

Zaščita pred poletnim pregrevanjem_drsna senčila

december 19, 2009

Velik del jugozahodne fasade naše hiše je v skladu s smernicami pasivne in nizkoenergijske gradnje v velikih steklenih površinah. Ta del fasade je popolnoma odprt in brez nadstreškov. V poletnem času bi brez ustreznega senčenja težko ohranili ugodno bivalno klimo v notranjosti hiše. Za preprečitev pregrevanja smo na jugozahodno fasado namestili drsna senčila na vodilih, ki se samodejno krmilijo s pomočjo motorjev in vremenske postaje.
Vremenska postaja pošilja podatke o trenutnih vremenskih razmerah, tudi o trenutnem položaju sonca centralnemu krmilnemu sistemu, ki se nahaja v hiši.
Poiskati dobavitelja takšnih senčil sploh ni bila tako enostavna naloga, kot sem si jo v začetku predstavljal. Domači proizvajalci raznih senčil so me samo debelo gledali, ko sem jim omenil drsna sečila in to samodejno krmiljena. Vsi so mi vztrajno ponujali rolete ali žaluzije.
Še zmeraj pa je obveljalo zlato pravilo, da beseda, da besedo in tako sem se začel ozirati po ponudnikih v tujini. Moja radovednost in želja, da svoj projekt izvedem, tako kot je zasnovan v projektu PZI, me je pripeljala do avstrijske pokrajine Vorarlberg do podjetja A.S.T (http://www.ast.eu/).
V podjetju, ki je specializirano za izdelavo raznovrstnih senčil so mi takoj priskočili na pomoč in skupaj smo rešili problem dobave senčil. Izbrali smo drsna senčila, ki preprečujejo direkten vdor sonca v bivalne prostore, hkrati pa so konstruirana tako, da propuščajo toliko svetlobe, ki omogoča normalno bivanje kljub temu, da so zaprta. Po naročilu so mi izdelali tudi fiksno cezuro iz aluminijastih lamel, ki smo jo namestili na vzhodni in zahodni fasadi. Drsna senčila in alu cezura je barvana v izbrani RAL barvi.

Sliki spodaj: Drsna senčila tečejo po posebnih vodilih, ki so s kotniki sidrana v zid. Kotnike smo pritrdili na posebna kockasta sidra, ki smo jih vgradili hkrati z izvedbo fasade. Ti sidrni elementi imajo isto toplotno prevodnost kot sama izolacija. Na ta način smo preprečili nastanek točkovnih toplotnih mostov, ki bi jih bilo v nasprotnem primeru kar trideset.

Slika spodaj: Pred montažo senčil smo morali izvesti finalno oblogo terase iz tropskega lesa. Na oknih nadstropja so enojna drsna senčila, na oknih pritličja pa dvojna drsna senčila. 

Slika spodaj: Detajl na terasi

Slika spodaj: Pogled na južno fasado z drsnimi senčili in vremensko postajo skrajno levo.

V  hišo smo se vselili v začetku avgusta, ko so bile temperature krepko čez 30 °C. Temperatura v hiši se načeloma nikoli ni povzpela čez 24 °C, upoštevajoč dejstvo, da v objekt nismo vgradili aktivnih hladilnih naprav in, da nismo pretiravali z odpiranjem oken na teraso. Prezračevalna naprava pa je čez noč prostore ohladila za stopinjo ali dve.


Blower Door test

december 6, 2009

V primeru naše gradnje smo test zrakotesnosti “Blower Door” izvedli dokaj pozno. Vsa obrtniška dela so bila že zaključena, tako, da izvedba korektur morebitnih netesnih mest niso bila več možna. Zanesel sem se pač na to, da smo  v fazi izgradnje vsa mesta, kjer bi lahko prihajalo do nekontrolirane izmenjave zraka dobro zatesnili.

Slika: Začasna zatesnitev vseh odprtin na fasadi, ki služijo dovodu in odvodu odpadnega zraka

Slika: Zatesnitev odprtine na dimniku

Slika: Namestitev merilnega aparata na vhodna vrata

Slika: Potek meritev

Ventilator z merilno napravo, ki v hiši usvtari podtlak/nadtlak smo namestili na vhodna vrata. Pri tlačni razliki 50 Pa smo dobili vrednost n50=0,59 h-1

Pričujoči rezultat nam potrjuje dejstvo, da je Ytong zaradi svoje edinstvene lastnosti izotropije, gradbeni material s katerim v masivnem načinu gradnje nizkoenergijskih in pasivnih hiš lahko na dokaj enostaven način zgradimo zrakotesen objekt.
Kaj pomeni izotropija? Izotropija je lastnost materiala, da ima v vseh smereh enake karakteristike. V primeru porobetona Ytong je to toplotna prevodnost, tlačna trdnost, upor difuziji vodne pare, … 
Kakšne postopke smo uporabili, da smo izvedli zrakotesno ravnino sem sproti opisoval v posameznih fazah gradnje.