Fasaderska dela

december 21, 2008

Izvedli smo drugi pomemben sklop toplotnoizolacijskega ovoja stavbe, to je izvedba toplotne izolacije zunanjih zidov. Predpriprave so stekle: izolacija je dostavljena na gradbišče, pričeli smo s postavljanjem fasadnega odra. Pričujoči prispevek bo dobil malo več poudarka na nekaterih detajlih, ki so značilni za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo, pri klasični gradnji pa ti niso prav pogosti.

Sestava konstrukcijskega sklopa zunanje stene je bila že predstavljena v prispevku z nazivom “Načrtovanje konstrukcijskih sklopov ovoja hiše”,  zato je v tem prispevku ne bom ponovno obravnaval.

fasaderska-dela_1

 Izolacijo cokla smo lepili z dvokomponentno lepilno malto Roefix_Optiflex (spodnji sliki). Toplotna izolacija temelja sklenjeno prehaja v toplotno izolacijo zunanje stene.

fasaderska-dela_cokl_2

 

fasaderska-dela_cokl_3

Slika spodaj: detajl cokla pri panoramskem oknu. Toplotna izolacija prekriva okenski okvir 4 cm.

fasaderska-dela_detajl-pri-oknu_4

Toplotno izolacijska lamela Rockwool RP-PL deb. 16 cm na YTONG termo bloku debeline 40 cm.

fasaderska-dela_lamela-rp-pl-d16-cm_5

Posebno poglavje pri izvedbi toplotne izolacije zunanjih zidov je bila izvedba podkonstrukcije za sidranje drsnih senčil na južni, vzhodni in zahodni fasadi. Podkonstrukcijo je namreč potrebno izvesti tako, da ne prebadamo toplotnoizolacijskega ovoja z materiali slabše toplotne prevodnosti. Na evropskem tržišču sem v ta namen izbrskal proizvod nemškega proizvajalca Dosteba. To so posebni elementi kockaste oblike z enako toplotno prevodnostjo kot toplotna izolacija. Izdelani so iz trde poliuretanske pene ter dobavljivi v različnih debelinah.
Link na proizvajalca: http://www.dosteba.de/. Dobavitelj za Slovenijo Roefix d.o.o. 

Na spodnji sliki so označene pozicije “Dosteba” elementov na južni fasadi.

fasaderska-dela_pozicije-dosteba-elementov_6

Potek polaganja toplotne izolacije.

fasaderska-dela_7

Dosteba elementi nad panoramskimi okni na južni fasadi.

fasaderska-dela_dosteba-elementi_8

Detajl ležišča sidrnih elementov UMP-ALU-Q. Elementi se najprej nalepijo z lepilno malto, ki jo tudi uporabljamo za lepljenje lamel. Ko lepilna malta doseže zadostno trdnost vsak element privijačimo s štirimi v ta namen priloženimi vijaki. Na te elemente lahko sidramo vodila za senčila, nadstreške , ograje, tende, ipd. S tem ukrepom smo se izognili nastanku toplotnih mostov, ki bi nastali kot posledica konvencionalnega pristopa reševanja podkonstrukcije.

fasaderska-dela_dosteba-elementi_9

Za sidranje fiksnih senčil na vzhodni in zahodni fasadi smo uporabili element-kotnik “Tra-Wik-PH”. Postopek montaže je isti kot pri sidrnih elementih UMP-ALU-Q. Spodnja slika prikazuje detajl pritrdilnega elementa v toplotni izolaciji.

fasaderska-dela_dosteba-trawik_10

Kot sem v tem blogu že večkrat zapisal mora biti toplotna izolacija ovoja stavbe sklenjena. Detajl na spodnjih slikah  prikazuje izvedbo napušča ter prehod toplotne izolacije zunanje stene v toplotno izolacijo strehe.    

fasaderska-dela_zapiranje-napusca_10

Da smo brez težav nalepili lamelo v območju napušča, smo ta predel zaprli z YTONG ploščo debeline 5 cm in s tem preprečili nastanek toplotnega mostu. Najcenejša in kvalitetno zadovoljiva izvedba.

fasaderska-dela_zapiranje-napusca_11a

Napušč je zaprt in pripravljen za polaganje izolacijskih lamel. Iz slike so razvidne tudi pozicije “Dosteba” elementov nad okni nadstropja. Vsako senčilo je samodejno vodeno, zato potrebuje tudi dovod električne energije.

fasaderska-dela_zapiranje-napusca_111

Polaganje toplotne izolacije na južni fasadi je zaključeno.

fasaderska-dela_zapiranje-napusca_121

Pogled na toplotno izolacijo južne fasade z vsemi pritrdilnimi eleementi. Na tej fasadi smo vgradili 30 elementov.

fasaderska-dela_detajl-okoli-okna_13

fasaderska-dela_dosteba-elementi_8a

Za lepljenje toplotne izolacije in izdelavo armirnega sloja smo uporabili Roefixovo lahko lepilno malto “Unistar-light”.

fasaderska-dela_armirni-sloj_141

In še zaključni sloj Roefix “Silikon protect” v barvnih odtenkih, ki so razvidni s slike. Končni videz fasadi bodo dala drsna in fiksna senčila, montažo le-teh bomo izvedli na pomlad 2009.

fasaderska-dela_zakljucni-sloj_15

Za konec še pogled na ekstenzivno zeleno streho lope.

streha-lope_ekstenzivna-zelena-streha

Advertisements

Ometi, izolaterska dela in estrih

september 28, 2008

NOTRANJI OMET IN HIDROIZOLACIJA

Za notranji omet sem izbral mavčno-cementni omet Roefix 180, ki ga lahko uporabimo v vseh prostorih, mokrih in suhih.
Omet je pri NEH IN PH pri masivni gradnji zrakotesna ravnina, zato mora biti izveden natančno in v skladu s pravili stroke. Izdela se do roba talne plošče.

Sliki spodaj prikazujeta namestitev vogalnikov na notranji rob špalete ter zaščito okna s pomočjo samolepilnih letev in zaščitne folije.

Ometi so izvedeni. Tla v pritličju smo premazali z ibitolom, s tem so pripravljena za položitev hidroizolacije.

Hidroizolacija je položena, dokončno je izvedena tudi elektro inštalacija. Tla na terenu so pripravljena za polaganje toplotne izolacije.

TOPLOTNA IZOLACIJA TLAKOV

– Tla na terenu

Tla na terenu predstavljajo enega izmed konstrukcijskih sklopov toplotnoizolacijskega ovoja stavbe, zato smo mu posvetili posebno pozornost.

Izvedbena konstrukcijska sestava sklopa od znotraj navzven:

– parket na lepilu 12 mm
– mikroarmiran cementni estrih 6 cm
– cevi talnega gretja na PET foliji
– toplotna izolacija XPS (Styrofoam – Roofmate) 210 mm
– hidroizolacija

Toplotna prehodnost obravnavanega konstrukcijskega sklopa povzeta po PHPP07 znaša:

U=0,153 W/(m2K)

Na spodnjih slikah je prikazan potek izvedbe toplotne izolacije.

Tudi del tal, ki se nahaja pod stopniščno ramo smo skrbno izolirali.

Še končni izgled položene toplotne izolacije.

 – Tla nad ogrevanim pritličjem

Sestava tlaka:
– parket na lepilu 12 mm
– mikroarmiran cementni estrih 6 cm
– cevi talnega gretja na PET foliji
– kamena volna Rockwool 70 mm
– ETHAFOAM-zvočna izolacija 5 mm
– YTONG stropne plošče 200 mm
– Roefix 180 notranji omet 10 mm

Toplotna prehodnost konstrukcijskega sklopa znaša: U=0,297 W/(m2K).

Potek polaganja toplotne izolacije v nadstropju je prikazan na spodnjih slikah.

In končno še izdelava mikroarmiranega cementnega estriha debeline 6 cm.

Izgled zaglajene površine estriha.


Zidanje predelnih sten, izdelava nadstrešnice in lope, kanalizacija,…

april 3, 2008

1. Predelne stene 

Preostala nam je še zadnja stvar, ki se nanaša na sistem YTONG in sicer zidanje predelnih sten. Kakor pri vseh dosedanjih postopkih smo se tudi sedaj držali pravil, ki veljajo za to področje:

– v pritličju priprava hidroizolacije;
– prvo vrsto zidnih plošč obvezno polagati v podaljšano apneocementno malto;
– zagotoviti odmik predelne stene od nosilnih delov konstrukcije vsaj 1 cm, izvedba gibljivega stika;
– sidranje vsake 3. vrste v nosilni zid s pocinkanim elastičnim sidrom;
– zapolnjevanje dilatacijske fuge z montažno peno.

Zidanje predelnih sten

Slika zgoraj prikazujejo vse navedene postopke pri zidanju predelnih sten.

2. Nadstrešnica za avtomobile (carport) in lopa

Hiša je zasnovana tako, da nima ne garaže ne kleti, zato je s projektom predvidena izgradnja nadstrešnice za avtomobile in lope. Lokacija omenjenih pomožnih objektov je na zahodni strani hiše, kjer je tudi dovozna stran na parcelo in vhod v sam objekt.

2.1 Carport (30 m2) bo izdelan iz jeklene pocinkane konstrukcije z ravno streho (minimalni naklon). Streha bo pokrita s polikarbonatnimi ploščami. Jeklena konstrukcija bo sidrana v armiranobetonske pasovne temelje v katere smo že vgradili jeklene sidrne plošče. Kot del nadstrešnice je tudi armiranobetonska stena, ki bo služila kot opora konstrukcije, na njej bo tudi prostor za umivalnik , vtičnico ipd. 

Carport+lopa 

2.2. Lopa

Poleg nadstrešnice smo pozidali lopo (15 m2) iz YTONG zidnih blokov debeline 20 cm. Streha bo ravna skrita v atiki, pokrili pa jo bomo z Rheinzink pločevino. Lopa nam bo služila za shranjevanje koles, orodja pa tudi kakšne ozimnice.

Lopa

Uspelo nam je tudi zaliti ab ploščo terase ob južni fasadi objekta (slika spodaj).

Terasa

Prehod na teraso iz bivalnih prostorov v pritličju se bo izvedel po detajlu (skica spodaj). Terasa je konstrukcijsko in termično ločena od izolacijskega ovoja hiše.

Detajl terase in drsnih vrat

3. Priprava okenskih in odprtine vhodnih vrat za montažo stavbnega pohištva

Kakovostna vgraditev stavbnega pohištva je v veliki meri odvisna od kvalitetne predpriprave zidnih odprtin. Tudi mi smo se tega opravila lotili z veliko mero natačnosti. Zelo lahko in enostavno obdelovanje porobetona YTONG se je v tem primeru izkazalo kot velika konkurenčna prednost (sliki spodaj).

 Okenske odprtine_1

Okenske odprtine_2

Težnja po čimvečjem izkoristku razpoložljive gradbene mehanizacije in delovne sile na gradbišču nas je privedla do tega, da smo začeli s kanalizacijskimi deli in grobo zunanjo ureditvijo.


Lesena strešna konstrukcija

december 26, 2007

Ni kaj, zima je pokazala svoje zobe, temperature so se spustile krepko pod ničlo. Zapadlo je tudi nekaj snega, zato smo tudi mi obmirovali z gradbenimi deli na objektu. Sreča je bila mila z nami in je dopustila, da smo pripravili vse potrebno za montažo lesene strešne konstrukcije.
Medtem ko smo nestrpno pričakovali naše tesarje, smo počistili sneg z zadnje plošče. Po dobrem tednu čakanja smo v četrtek, 20. 12., začeli z montažo strešne konstrukcije. Konstrukcija je enostavno leseno vešalo s kapnima legama dim. 16/16 cm in vmesnima legama dim. 20/16 cm. Vmesni legi podpirajo lesene sohe dim. 20/16. Vse skupaj povezujejo škarniki dim. 20/10 cm in škarje dim. 16/5 cm.

Slika spodaj: pogled na strešno konstrukcijo

Strešna konstrukcija

Strešna konstrukcija je bila zmontirana v dobrih šestih urah in že je smrečica našla častno mesto v slemenu.

Smrečica je v slemenu

Smrečica še enkrat

Spodnja slika prikazuje detajl napušča s kapno lego. Škarniki segajo čez zid le 11 cm. Le-ti bodo obloženi s toplotno izolacijo zunanjega zidu, debeline 14 cm.

Kapna lega

Na pripravljeno ostrešje smo pričeli z  izdelavo sekundarne kritine. Sekundarna kritina je sestavljena iz podeskane podlage ter paropropustne folije. Na škarnike smo pritrdili vzdolžne letve (morale) za izvedbo zračnega sloja dim. 5/8 cm.

Sekundarna kritina z vzdolžnimi letvami

Slika spodaj: naleganje škarnikov na južni strani hiše

 Detajl napušča na južni strani objekta

Sekundarna kritina je izdelana tako, da lahko sedaj mirno čakamo na prihod krovca-kleparja ali pa tudi na morebitne obilnejše snežne padavine. Krovec bo poletval streho, pripravil vse potrebno za izvedbo prezračevanega slemena in kapi, izdelal kleparske izdelke (obrobo požarnega zidu, vetrno in kapno obrobo, montažo žlebov) ter položil strešnike.
Upam, da bodo vremenske razmere to čimprej omogočile.

Pogled na hišo z južne strani

Pogled na hišo s severozahodne strani


Izvedba zunanjih zidov podstrešja

december 9, 2007

Z gradnjo hiše smo prišli tako daleč, da nam je preostala samo še izvedba zunanjih zidov podstrešja na vzhodni in zahodni  strani objekta. Zidove bomo zaključili z armiranobetonsko poševno vezjo izvedeno s pomočjo “U” elementov.

Spodnja slika: vse je pripravljeno za izvedbo še zadnjega dejanja nosilne konstrukcije gradbenega sistema YTONG.

Še zadnje dejanje

Kot pri vsakem začetku smo tudi tokrat najprej začeli z nanosom podaljšane apnenocementne malte.

 Podlaga za polaganje prve vrste_podaljšana apnenocementna malta

Samo še nekaj vrst pa smo v slemenu. 

 Začetek zidanja požarnih zidov na vzhodni in zahodni strani objekta

 VV ab vez v območju vmesne lege

V območjih kjer bosta v zid nalegali vmesni strešni legi smo predvideli izvedbo armiranobetonske vertikalne vezi z YTONG protipotresnimi termo bloki (sliki spodaj in zgoraj).

Požarni zid se dviguje  

Spodnje slike ponazarjajo zaključek zunanjega zidu podstrešja z armiranobetonsko poševno vezjo, izdelano v YTONG “U” elementih.

 Zaključek požarnega zidu

Slika spodaj: detajl zaključka opaža poševne armiranobetonske vezi ob kapi.

“U” element ob kapi 

Slika spodaj: detajl poševne armiranbetonske vezi v slemenu.

Poševna vez v slemenu 

 Slika spodaj: pogled na zgrajen objekt z jugozahodne strani. 

Pogled na objekt J_Z 

 Slika spodaj: pogled na zgrajen objekt z vzhodne in severne strani.

 Pogled na objekt strani V_S

Z zaključkom dejanja tega poglavja je nosilna konstrukcija stanovanjske hiše iz gradbenega sistena YTONG končana. Sedaj je vse pripravljeno za montažo lesene strešne konstrukcije. 


Izvedba montažne stropne plošče nad nadstropjem

december 2, 2007

V prejšnjem prispevku sem prikazal kompleten postopek izdelave ležišč za stropne plošče, katera so osnova za pričetek montaže plošče nad ogrevanim nadstropjem. V pričujočem blogu pa bom predstavil potek izdelave stropne plošče nad nadstropjem iz montažnih porobetonskih plošč YTONG debeline 20 cm in nosilnosti 3 KN/m2. Sam postopek se bistveno ne razlikuje od že izdelane plošče nad pritličjem z izjemo nekaterih posebnosti.

Montaža plošče je v polnem teku (spodnji sliki).

  Prizor z začetka montaže

Montaža poteka brez večjih ovir

Še nekaj plošč in polaganje bo zaključeno.

Še zadnjih nekaj plošč

Odprtino za zložljive stopnice in dimnik smo izvedli z menjalnikoma. Menjalnik je izdelan iz ploščatega železa deb. 10 mm.

Menjalnik za dvižne stopnice

Posebnost plošče nad nadstropjem je ta, da prva plošča v vseh treh poljih z južne in severne strani leži pod naklonom 35 stopinj (isti je tudi naklon strehe). Rego ob kapni legi in rego med ploščama v poševnini in horizontali smo zazidali s klini, ki smo jih narezali iz termo blokov YTONG.
Stik med zunanjim zidom in stropno ploščo bo predmet posebne pozornosti pri izvedbi zrakotesne ravnine.

Pogled na kapni del s severne strani

Slika spodaj: armatura horizontalne in poševne vezi z dodatno toplotno izolacijo Styrofoam deb. 3 cm ob steni “L” elementa.

Armatura horizontalne vezi na vzhodni in zahodni strani objekta

Spodnji sliki prikazujeta detajl zaključka poševne armiranobetonske vezi ob kapi.

Detajl zaključka poševne vezi ob napušču

Detajl zaključka poševne vezi ob napušču 1

Naposled je vse pripravljeno še za zadnji korak: betoniranje vezi in utorov med ploščami.
Izgled stropne plošče po končanem betoniranju.

AB horizontalna vez po zalitju z betonom.

Stropna plošča po končanem betoniranju.

Pogled na dosedaj zgrajeni objekt na spodnjih dveh slikah,  nam daje slutiti kako bo potekal toplotnoizolacijski ovoj stavbe.

Pogled na jugozahodno fasado.

Severna in zahodna fasada.


Zaključevanje nadstropja s horizontalnimi vezmi

november 30, 2007

Vse postopke, ki smo jih uporabili pri zaključevanju pritličja in sem jih že natančno opisal v prejšnjih prispevkih, bomo aplicirali tudi pri zaključevanju nadstropja. S tem tudi pripravimo vsa potrebna ležišča za montažo stropnih plošč nad nadstropjem. V prispevku bom zaradi tega več poudarka dal fotodokumentiranim detajlom.

Opaž horizontalne vezi kot zaključka zunanjega zidu na severni fasadi smo izdelali z uporabo “U” elementov, kar je razvidno iz priloženih slik.

Horizontalna vez iz “U” elementov 

Lepljenje “U” elementov

Opaž je pripravljen

Na spodnji sliki je prikazan čelni opaž montažnih stropnih plošč izdelan iz prefabriciranih “L” elementov.

Zunanji opaž plošče na vzhodni in zahodni fasadi

Detajl opaževanja z “U” in “L” elementi

Stičišče opažev horizontalnih vezi nadstropja na zahodni in južni fasadi.

Opaž horizontalne vezi na notranjem nosilnem zidu

Opaž horizontalne vezi na notranjem nosilnem zidu.

Spodaj priložene slike prikazujejo že izdelane horizontalne vezi z vsemi potrebnimi sidri.

Horizontalna vez na južni fasadi

Horizontalne vezi z vsemi vstavljenimi sidri

Preklada in horizontalna vez v “U” elementu

Pogled na pripravljena ležišča