Poraba energije za obratovanje hiše

december 30, 2010

Hiša “Moja” je v uporabi že več kot leto dni. Bivanje v njej predstavlja maksimum ugodja, ki zadovoljuje človekove bivanjske potrebe. Ves ta čas sem skrbno popisoval števce na kompaktni ogrevalno-prezračevalni napravi ter števec za porabo električne energije. Električna energija je tudi edini energent , ki poganja naprave v naši hiši.
S popisovanjem sem pričel z 23. 10. 2009, ko je pri nas prvič termostat zaznal padec temperature v prostoru pod 21 stopinj. Končni popis sem napravil 23. 10. 2010.
Nekaj podatkov:
Seštevek položnic za plačilo električne energije za obdobje enega leta je znašal 1.056 €, kar je povprečno 88 €/mesec. 
Podrobnejši podatki:
– ogrevanje 186 €/leto
– topla sanitarna voda 181 €/leto
– prezračevanje 68 €/leto
– razlika v strošku je gospodinjska elektrika, se pravi: luči, TV, pečica, hladilnik, …
Ob pričetku letošnje kurilne sezone sem dvignil temperaturo na napravi na 22 stopinj, da vidim koliko bo to vplivalo na strošek električne energije.

Advertisements

Blower Door test

december 6, 2009

V primeru naše gradnje smo test zrakotesnosti “Blower Door” izvedli dokaj pozno. Vsa obrtniška dela so bila že zaključena, tako, da izvedba korektur morebitnih netesnih mest niso bila več možna. Zanesel sem se pač na to, da smo  v fazi izgradnje vsa mesta, kjer bi lahko prihajalo do nekontrolirane izmenjave zraka dobro zatesnili.

Slika: Začasna zatesnitev vseh odprtin na fasadi, ki služijo dovodu in odvodu odpadnega zraka

Slika: Zatesnitev odprtine na dimniku

Slika: Namestitev merilnega aparata na vhodna vrata

Slika: Potek meritev

Ventilator z merilno napravo, ki v hiši usvtari podtlak/nadtlak smo namestili na vhodna vrata. Pri tlačni razliki 50 Pa smo dobili vrednost n50=0,59 h-1

Pričujoči rezultat nam potrjuje dejstvo, da je Ytong zaradi svoje edinstvene lastnosti izotropije, gradbeni material s katerim v masivnem načinu gradnje nizkoenergijskih in pasivnih hiš lahko na dokaj enostaven način zgradimo zrakotesen objekt.
Kaj pomeni izotropija? Izotropija je lastnost materiala, da ima v vseh smereh enake karakteristike. V primeru porobetona Ytong je to toplotna prevodnost, tlačna trdnost, upor difuziji vodne pare, … 
Kakšne postopke smo uporabili, da smo izvedli zrakotesno ravnino sem sproti opisoval v posameznih fazah gradnje.