Zaščita pred poletnim pregrevanjem_drsna senčila

december 19, 2009

Velik del jugozahodne fasade naše hiše je v skladu s smernicami pasivne in nizkoenergijske gradnje v velikih steklenih površinah. Ta del fasade je popolnoma odprt in brez nadstreškov. V poletnem času bi brez ustreznega senčenja težko ohranili ugodno bivalno klimo v notranjosti hiše. Za preprečitev pregrevanja smo na jugozahodno fasado namestili drsna senčila na vodilih, ki se samodejno krmilijo s pomočjo motorjev in vremenske postaje.
Vremenska postaja pošilja podatke o trenutnih vremenskih razmerah, tudi o trenutnem položaju sonca centralnemu krmilnemu sistemu, ki se nahaja v hiši.
Poiskati dobavitelja takšnih senčil sploh ni bila tako enostavna naloga, kot sem si jo v začetku predstavljal. Domači proizvajalci raznih senčil so me samo debelo gledali, ko sem jim omenil drsna sečila in to samodejno krmiljena. Vsi so mi vztrajno ponujali rolete ali žaluzije.
Še zmeraj pa je obveljalo zlato pravilo, da beseda, da besedo in tako sem se začel ozirati po ponudnikih v tujini. Moja radovednost in želja, da svoj projekt izvedem, tako kot je zasnovan v projektu PZI, me je pripeljala do avstrijske pokrajine Vorarlberg do podjetja A.S.T (http://www.ast.eu/).
V podjetju, ki je specializirano za izdelavo raznovrstnih senčil so mi takoj priskočili na pomoč in skupaj smo rešili problem dobave senčil. Izbrali smo drsna senčila, ki preprečujejo direkten vdor sonca v bivalne prostore, hkrati pa so konstruirana tako, da propuščajo toliko svetlobe, ki omogoča normalno bivanje kljub temu, da so zaprta. Po naročilu so mi izdelali tudi fiksno cezuro iz aluminijastih lamel, ki smo jo namestili na vzhodni in zahodni fasadi. Drsna senčila in alu cezura je barvana v izbrani RAL barvi.

Sliki spodaj: Drsna senčila tečejo po posebnih vodilih, ki so s kotniki sidrana v zid. Kotnike smo pritrdili na posebna kockasta sidra, ki smo jih vgradili hkrati z izvedbo fasade. Ti sidrni elementi imajo isto toplotno prevodnost kot sama izolacija. Na ta način smo preprečili nastanek točkovnih toplotnih mostov, ki bi jih bilo v nasprotnem primeru kar trideset.

Slika spodaj: Pred montažo senčil smo morali izvesti finalno oblogo terase iz tropskega lesa. Na oknih nadstropja so enojna drsna senčila, na oknih pritličja pa dvojna drsna senčila. 

Slika spodaj: Detajl na terasi

Slika spodaj: Pogled na južno fasado z drsnimi senčili in vremensko postajo skrajno levo.

V  hišo smo se vselili v začetku avgusta, ko so bile temperature krepko čez 30 °C. Temperatura v hiši se načeloma nikoli ni povzpela čez 24 °C, upoštevajoč dejstvo, da v objekt nismo vgradili aktivnih hladilnih naprav in, da nismo pretiravali z odpiranjem oken na teraso. Prezračevalna naprava pa je čez noč prostore ohladila za stopinjo ali dve.

Advertisements

Vgrajevanje stavbnega pohištva po sistemu RAL (sistem tesnilnih trakov)

april 4, 2008

Zelo pomemben sestavni element pri gradnji nizkoenergijskih in pasivnih hiš je pravilna izbira in vgradnja stavbnega pohištva. Naj ponovim nekatere pomembne lastnosti izbranih oken, ki sem jih že zapisal v prispevku “Načrtovanje konstrukcijskih sklopov ovoja hiše”.

  • trojna zasteklitev TITANIS® K, B4K/K12K/4K/K12K/B4K, med med stekli je vgrajen distančnik iz umetne  mase. Prostor med stekli je polnjen z žlahtnim plinom kriptonom.
  • toplotna prehodnost stekla Ug=0,5 W/m2K
  • g – faktor prehoda celotnega sončnega sevanja je 47%
  • toplotna prehodnost okna Uw=0,9 W/m2K

Dobavitelj stavbnega pohištva je podjetje STABIL. Več o podjetju… http://stabil.si/

Tesnilna trakova_znotraj, zunaj

Zgornja slika prikazuje dva različna tesnilna trakova. Tesnilni trak rožnate barve se nalepi na notranji strani okenskega okvirja, trak je zrakotesen. Tesnilni trak bele barve se nalepi na zunanjo stran okenskega okvirja, trak je paropropusten in vodoodbojen. Material (flis) iz katerega so trakovi izdelani se brez težav prekrije z ometom.

Lepljenje trakov_1

Lepljenje trakov_2

Sliki zgoraj: nameščanje tesnilnih trakov na okenski okvir.

Sliki spodaj: vstavljanje okenskega okvirja v zidno odprtino.

Vstavljanje okenskega okvirja_1

Vstavljanje okenskega okvirja_2

Spodnji sliki prikazujeta zatesnitev stika med zidom in okenskim okvirjem z montažno peno.

Montažna pena_1

Montažna Pena_2

Notranji tesnilni trak zalepimo in povaljčkamo (spodnja slika).

Lepljenje notranjega traku

Pred pričetkom lepljenja zunanjega traku, zidno površino premažemo s prednamazom, nanesemo sloj sistemskega lepila, trak zalepimo na zid in ga povaljčkamo (spodnje slike).

Prednamaz

Nanos lepila

Lepljenje zunanjega traku

Izgled okna po končani montaži.

Zalepljeno

Pogled na južno in zahodno fasado po končani montaži stavbnega pohištva.

Stavbno pohištvo_jug

Stavbno pohištvo_zahod


Krovsko-kleparska dela

marec 19, 2008

Od objave zadnjega prispevka je minilo že kar nekaj časa, to pa ne pomeni, da smo se prepustili malodušju. Z vso vnemo smo se lotili izdelave projektov (PZI) sistema prezračevanja in ogrevanja ter elektroinštalacij in medsebojnega usklajevanja projektov.

Da na gradbišču le ne bi vse zamrlo, smo se medtem lotili krovskih in delno kleparskih del. Za strešno kritino sem izbral Bramac, model “Tegalit” črne barve. Kleparski izdelki bodo izdelani iz pločevine Rheinzink, temnosive barve.
Na pripravljen zračni sloj višine 5 cm, smo strešino poletvali z letvami dim. 5/4 cm. Za zagotovitev zadostnega prezračevanja strehe smo na območju napušča pritrdili prezračevalni trak iz Al pločevine, na slemenu pa slemensko letev za izvedbo suhomontažnega slemena. Tipske zračnike Bramac smo položili v drugo vrsto od slemena navzdol, vsak četrti strešnik je en zračnik.

Slika spodaj: s pomočjo avtodvigala je vertikalni transport strešnikov enostaven, pokrivanje se lahko prične.

Pokrivanje strehe_02

Čelne obrobe in pokrivanje požarnega zidu bomo izvedli takrat, ko bo zunanja temperatura konstantno nad desetimi stopinjami Celzija. Šivanje pločevine Rheinzink namreč zahteva takšne pogoje.

Pokrivanje strehe_03

Južna stran je pokrita. Za preprečitev zdrsa snega smo po strešini položili točkovne snegolove in sicer 2,5 kos/m2. 

Pokrivanje strehe_04 

Preostala je samo še izdelava dimniške obrobe in streha bo pokrita.

Pokrivanje strehe_01