Prezračevanje in ogrevanje_Final

april 21, 2009

Kot sem že v uvodniku enega izmed prejšnjih prispevkov omenil, si ugodnega in zdravega bivalnega okolja pri nizkoenergijskih in pasivnih hišah brez sodobnega in učinkovitega prezračevalnega sistema ne moremo zamisliti. V zadnjem času se na tržišču vse bolj uveljavljajo t.i.  “kompaktne” naprave. Tudi sam sem za svojo hišo izbral tovrstno napravo. 

energetski-prostor_11

energetski-prostor_31

Zgornji sliki prikazujeta “srce” energetskega prostora, kompaktno prezračevalno-ogrevalno napravo Aerosmart XLS, proizvajalca Drexel und Weiss. Naprava ima integrirano toplotno črpalko, “200 l” bojler sanitarne vode in prezračevalno enoto (rekuperator).
Princip delovanja naprave in njene tehnične podatke najdete na spletni strani proizvajalca oz. njegovega pooblaščenega prodajalca (http://www.drexel-weiss.at/ in http://www.ekoaktiv.si/

 Slika spodaj: mikroprocesorska krmilna naprava, ki krmili prezračevanje, ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode.

energetski-prostor_21

Slika spodaj: difuzor za dovajanje svežega zraka v prostor, tip STH 100.

vpihovanje zraka

Slika spodaj: difuzor za odvajanje izrabljenega zraka iz prostora, tip EFF 100.

odzračevanje

Na spodnji sliki je črpalka  za črpanje deževnice iz zalogovnika za meteorno vodo. Deževnica se uporablja za izpiranje WC školjk in pranje perila.

črpalka_deževnica

Advertisements

Prezračevanje in ogrevanje_2

avgust 5, 2008

Dovodni zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine po katerih se dovaja svež zrak v bivalne prostore so izolirani s toplotno izolacijo Armaflex debeline 13 mm, s tem ukrepom se prepreči nastanek kondenza v ceveh.

Spodnje slike prikazujejo omenjen postopek.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALNO OGREVANJE_SISTEM EUROVAL_HARREITHER

Temperaturni režim talnega ogrevanja bo 30/27 stopinja Celzija. Sistem talnega ogrevanje bo priključen na kompaktno prezračevalno-ogrevalno napravo Aerosmart XLS.

Sliki spodaj: razvod cevi talnega gretja v pritličju (dnevni del)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki spodaj: razvod cevi talnega gretja v nadstropju (spalnica, hodnik, kopalnica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemeljski izmenjevalnik

Za potrebe toplotne črpalke (nazivna moč naprave 2,7 kW) črpamo zemeljsko toploto iz cevnega krogotoka po katerem se pretaka medij-slanica. V ta namen smo izvedli zemeljski kolektor-cevni prenosnik.
Izkopali smo tri kanale dolžine 50 m, globine 1,40 m. Kanali so med sabo oddaljeni cca. 1,20 m. V vsak kanal smo položili zanko dolžine 100 m iz PE cevi premera 25 mm. Cevi so obsipane z drobnim peskom deb. 0-2 mm. Kanali so zasuti z izkopano zemljino. Pričakovan odvzem toplote v mojem primeru je 25 W/m2. V tem prispevku hočem plastično prikazati laičnemu investitorju princip delovanja, zato se v strojniške detajle in opise ne bom spuščal.

Osnovne smernice, ki so bile upoštevane pri projektiranju zemeljskega kolektorja:
–  vlažna ilovnata tla
– deževnica ni odvedena s področja zemeljskega kolektorja, s tem ni preprečena regeneracija tal
– površina, kjer je zemeljski kolektor ne sme biti asfaltirana
– izogniti se moramo nasadom z globokimi koreninami
– mešanica sredstva proti zmrzovanju mora biti približno 30% in mora biti odporna do temperature      do – 15 stopinj Celzija. V nasprotnem primeru lahko pade specifično oddajanje toplote.

Slike spodaj prikazujejo izvedbo zemeljskega kolektorja

 


Prezračevanje in ogrevanje_1

junij 10, 2008

INTERMEZZO

Že več kot mesec dni je minilo od mojega zadnjega prispevka, zato bom nakratko zapisal kaj vse smo medtem naredili:

– izvedli smo odvodnjavanje meteorne vode okrog hiše, temeljev nadstrešnice in lope, vključno z vsemi peskolovi,  kanalizacijskimi jaški;
– v našem kraju še ni zgrajena centralna čistilna naprava, zato smo ob temelju nadstrešnice vkopali malo čistilno napravo (MČN) in jo priklopili na javno kanalizacijsko omrežje;
– neposredno pred MČN smo zakopali rezervoar za zbiranje deževnice (5000 l), katero bomo uporabljali za zalivanje zelenice, vrta, splakovanje wc kotličkov, pranje perila, pranje avtomobila itd.;
– sledilo je še planiranje izkopane zemljine in humusa okoli objekta.

S tem je tudi zaključena groba zunanja ureditev. Še slika: montaža MČN, v ozadju pokrov rezervoarja za deževnico.

PREZRAČEVANJE

Zaradi dobro izoliranega in zrakotesnega ovoja stavbe je kontrolirano prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka zelo pomemben in nujen segment nizkoenergijskih in pasivnih objektov.  Prezračevalna naprava nam venomer dovaja dovolj svežega zraka v bivalne prostore. Kakovosten zrak nam omogoča dobro počutje in zdravo bivalno klimo. Po drugi strani pa nam prezračevalna naprava odvaja zavrženi zrak iz stavbe (kuhinja, sanitarije, energetski prostor, kopalnica), v rekuperatorju se odvzame toplota odpadnemu zraku in doda svežemu vstopajočemu zraku (ga predgreje). S kontroliranim prezračevanjem se prepreči marsikateri neljub pojav.

Z napravo smo tudi zmanjšali ventilacijske izgube, ki bi nastale zaradi naravnega prezračevanja (vsakodnevno večkratno odpiranje oken, predvsem pozimi). Vedeti moramo, da so ventilacijske izgube pri tako dobro izolirani in zrakotesni stavbi prevladujoče, zato jih moramo preprečiti.

Za izvedbo sistema prezračevanja sem za našo hišo izbral kompaktno prezračevalno-ogrevalno napravo Aerosmart XLS proizvajalca Drexel & Weiss z integriranim bojlerjem V=200 l. Poleg prezračevanja nam naprava omogoča tudi talno ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (več o tem… http://www.drexel-weiss.at/). V sistem spada tudi zemeljski kolektor, ki ga bom opisal takrat ko se bo ta izvajal. Toplotne izgube so v naši hiši malce večje kot pri pasivni hiši, zato ne zadošča samo toplozračno ogrevanje. Kot dodatni vir ogrevanja smo predvideli talno ogrevanje po sistemu Euroval podjetja Harreither (več o … http://www.harreither.com/. Talno ogrevanje bom podrobneje opisal med samo izvedbo.

Projekt PZI za prezračevanje in ogrevanje so pripravili strokovnjaki iz podjetja EKOAKTIV d.o.o. (več o … http://www.ekoaktiv.si/)

Podjetje EKOAKTIV je tudi dobavitelj in izvajalec sistema prezračevanja in ogrevanja na naši hiši, podizvajalec pa je podjetje Plam d.o.o. iz Rogaške Slatine, ki je hkrati izvajalec vodovoda in hišne kanalizacije (več o … http://www.plam.si/).

Izvedba prebojev in razvod prezračevalnih cevi 

 

Na zgornih slikah so razvidni izdelani preboji skozi horizontalno vez in medetažno ploščo.

Razvod prezračevalnih cevi bo izdelan v spuščenem stropu, v pritličju v kaskadnem. Prezračevalne spiro cevi, ki dovajajo svež zrak in odvajajo zavržen zrak so izdelane iz pocinkane pločevine fi 100 in 125 mm.

Slike spodaj: razvod prezračevalnih cevi v nadstropju in pritličju.

Na spodnji sliki je prikazan ploščati dušilnik zvoka Quadrosilent, ki je nameščen pred vsakem dovodom in odvodom zraka iz prostora.

Vsi spoji spiro cevi se zatesnijo s posebnimi trakovi, slike spodaj.