DVD o nizkoenergijski in pasivni gradnji

junij 29, 2010

Prikaz nizkoenergijske in pasivne gradnje zdaj tudi na DVD-ju.
Junija letos je podjetje Xella porobeton SI izdalo DVD s prikazom nizkoenergijske in pasivne gradnje na primeru Ytong hiše Moja. Vsi, ki vas zanimajo podrobnosti in značilnosti tovrstne gradnje, lahko naročite brezplačni izvod na spletni strani:

Advertisements

Kronološki pregled pomembnejših dogodkov pred začetkom gradnje

oktober 2, 2007

V mesecu marcu l. 2005 izvem od poslovnega partnerja za lokacijo gradbene parcele v Šentjurju pri Celju. Z ženo takoj opraviva ogled omenjene parcele. Ugotovitev: lepa južno orientirana lega, nobenih naravnih ovir (dreves in stavb), ki bi povzročale senco, rahel nagib terena in ugodna cena. Kupiva takoj!

Parcela z orientacijo na jug

Parcela z orientacijo na jug

V mesecu oktobru l. 2006 začnemo v mojem matičnem podjetju Xella porobeton SI, d.o.o. s pripravami za izdelavo projektov PGD, PZI dveh tipskih nizkoenergijskih “3” litrskih YTONG hiš.

Sam sem bil določen za vodjo tega projekta. Idejne rešitve za omenjena projekta so na podlagi natečaja izdelali študentje Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Po predhodnem izboru sta naročilo projektov PGD, PZI za prvo in drugo nagrajeni idejni rešitvi izvedli dve priznani projektantski hiši iz Maribora. 

Moji ženi predstavim enega izmed tipskih projektov z imenom “MOJA”. To je sodobno oblikovana hiša, ki ima takšno konceptualno zasnovo kot jo predpisuje standard in smernice za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih objektov, hkrati pa nudi funkcionalno izrabo površin. Odločitev za gradnjo hiše na podlagi predstavljenega tipskega projekta je bila sprejeta razmeroma hitro.

V drugi polovici meseca aprila 2007 sem pričel z zbiranjem projektnih pogojev, soglasja na projektne rešitve so bila izdana razmeroma hitro. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je bil dokončan v prvi polovici junija 2007. Sledi še plačilo 9.900 EUR komunalnega prispevka in 18. 7. 2007 je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Za izvajalca gradbeno-obrtniških del do III. faze sem izbral podjetje Cigrad d.o.o. iz Šoštanja.

Geodeti so zakoličbo objekta izvedli 24. 9. 2007. 


Gradnja nizkoenergijske “dvolitrske” tipske YTONG hiše “MOJA”

oktober 2, 2007

UVOD

V uvodu bi rad poudaril, da ne nameravam v pričujočem spletnem dnevniku pisati o teoretičnih osnovah in standardih nizkoenergijske in pasivne gradnje, temveč skozi besedo in sliko prikazati praktične izkušnje pri gradnji tovrstnega objekta.

Naša stanovanjska hiša je nekakšen kompromis med trilitrsko in pasivno hišo. Odločitev za takšno gradnjo ni bila težka, saj sem sam vnet zagovornik gradnje energetsko učinkovitih (nizkoenergijskih in pasivnih) objektov. Po izobrazbi sem diplomirani inženir gradbeništva. Diplomiral sem na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru na temo “Tehnično-tehnološki in ekonomski vidik gradnje pasivnih hiš”.

Tema pasivne in nizkoenergijske gradnje se nekako prepleta tudi skozi mojo poklicno kariero,  povezana je bila z mojim študijem in sedaj z gradnjo naše hiše. Kakšno naključje!

V spletnem dnevniku bom predstavil (fotodokumentiral in izrisal) vse postopke in detajle, ki bodo izvedeni na našem objektu in so plod zadnjih dognanj stroke ter se nanašajo na gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela. Za energetsko učinkovitost stavbe  so nedvomno pomembna naslednja dejstva:

  • skrbno in natančno izdelana projektna dokumentacija PZI z vsemi detalji, pri čemer je zelo pomembno tesno sodelovanje vseh strokovnjakov že v začetni fazi nastajanja projekta;
  • natančna, konsekventna in kvalitetna izvedba vseh ključnih kostrukcijskih sklopov stavbe;
  • skrben nadzor nad izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del. 

Moja usmerjenost je jasna: “Dvolitrska” nizkoenergijska hiša s porabo energije za ogrevanje 20 kWh/m2a oz. 2 l kurilnega olja/m2 ogrevane površine.   

Predvideni rok za izgradnjo hiše je 18 mesecev.