Fasaderska dela

december 21, 2008

Izvedli smo drugi pomemben sklop toplotnoizolacijskega ovoja stavbe, to je izvedba toplotne izolacije zunanjih zidov. Predpriprave so stekle: izolacija je dostavljena na gradbišče, pričeli smo s postavljanjem fasadnega odra. Pričujoči prispevek bo dobil malo več poudarka na nekaterih detajlih, ki so značilni za nizkoenergijsko in pasivno gradnjo, pri klasični gradnji pa ti niso prav pogosti.

Sestava konstrukcijskega sklopa zunanje stene je bila že predstavljena v prispevku z nazivom “Načrtovanje konstrukcijskih sklopov ovoja hiše”,  zato je v tem prispevku ne bom ponovno obravnaval.

fasaderska-dela_1

 Izolacijo cokla smo lepili z dvokomponentno lepilno malto Roefix_Optiflex (spodnji sliki). Toplotna izolacija temelja sklenjeno prehaja v toplotno izolacijo zunanje stene.

fasaderska-dela_cokl_2

 

fasaderska-dela_cokl_3

Slika spodaj: detajl cokla pri panoramskem oknu. Toplotna izolacija prekriva okenski okvir 4 cm.

fasaderska-dela_detajl-pri-oknu_4

Toplotno izolacijska lamela Rockwool RP-PL deb. 16 cm na YTONG termo bloku debeline 40 cm.

fasaderska-dela_lamela-rp-pl-d16-cm_5

Posebno poglavje pri izvedbi toplotne izolacije zunanjih zidov je bila izvedba podkonstrukcije za sidranje drsnih senčil na južni, vzhodni in zahodni fasadi. Podkonstrukcijo je namreč potrebno izvesti tako, da ne prebadamo toplotnoizolacijskega ovoja z materiali slabše toplotne prevodnosti. Na evropskem tržišču sem v ta namen izbrskal proizvod nemškega proizvajalca Dosteba. To so posebni elementi kockaste oblike z enako toplotno prevodnostjo kot toplotna izolacija. Izdelani so iz trde poliuretanske pene ter dobavljivi v različnih debelinah.
Link na proizvajalca: http://www.dosteba.de/. Dobavitelj za Slovenijo Roefix d.o.o. 

Na spodnji sliki so označene pozicije “Dosteba” elementov na južni fasadi.

fasaderska-dela_pozicije-dosteba-elementov_6

Potek polaganja toplotne izolacije.

fasaderska-dela_7

Dosteba elementi nad panoramskimi okni na južni fasadi.

fasaderska-dela_dosteba-elementi_8

Detajl ležišča sidrnih elementov UMP-ALU-Q. Elementi se najprej nalepijo z lepilno malto, ki jo tudi uporabljamo za lepljenje lamel. Ko lepilna malta doseže zadostno trdnost vsak element privijačimo s štirimi v ta namen priloženimi vijaki. Na te elemente lahko sidramo vodila za senčila, nadstreške , ograje, tende, ipd. S tem ukrepom smo se izognili nastanku toplotnih mostov, ki bi nastali kot posledica konvencionalnega pristopa reševanja podkonstrukcije.

fasaderska-dela_dosteba-elementi_9

Za sidranje fiksnih senčil na vzhodni in zahodni fasadi smo uporabili element-kotnik “Tra-Wik-PH”. Postopek montaže je isti kot pri sidrnih elementih UMP-ALU-Q. Spodnja slika prikazuje detajl pritrdilnega elementa v toplotni izolaciji.

fasaderska-dela_dosteba-trawik_10

Kot sem v tem blogu že večkrat zapisal mora biti toplotna izolacija ovoja stavbe sklenjena. Detajl na spodnjih slikah  prikazuje izvedbo napušča ter prehod toplotne izolacije zunanje stene v toplotno izolacijo strehe.    

fasaderska-dela_zapiranje-napusca_10

Da smo brez težav nalepili lamelo v območju napušča, smo ta predel zaprli z YTONG ploščo debeline 5 cm in s tem preprečili nastanek toplotnega mostu. Najcenejša in kvalitetno zadovoljiva izvedba.

fasaderska-dela_zapiranje-napusca_11a

Napušč je zaprt in pripravljen za polaganje izolacijskih lamel. Iz slike so razvidne tudi pozicije “Dosteba” elementov nad okni nadstropja. Vsako senčilo je samodejno vodeno, zato potrebuje tudi dovod električne energije.

fasaderska-dela_zapiranje-napusca_111

Polaganje toplotne izolacije na južni fasadi je zaključeno.

fasaderska-dela_zapiranje-napusca_121

Pogled na toplotno izolacijo južne fasade z vsemi pritrdilnimi eleementi. Na tej fasadi smo vgradili 30 elementov.

fasaderska-dela_detajl-okoli-okna_13

fasaderska-dela_dosteba-elementi_8a

Za lepljenje toplotne izolacije in izdelavo armirnega sloja smo uporabili Roefixovo lahko lepilno malto “Unistar-light”.

fasaderska-dela_armirni-sloj_141

In še zaključni sloj Roefix “Silikon protect” v barvnih odtenkih, ki so razvidni s slike. Končni videz fasadi bodo dala drsna in fiksna senčila, montažo le-teh bomo izvedli na pomlad 2009.

fasaderska-dela_zakljucni-sloj_15

Za konec še pogled na ekstenzivno zeleno streho lope.

streha-lope_ekstenzivna-zelena-streha

Advertisements

Ometi, izolaterska dela in estrih

september 28, 2008

NOTRANJI OMET IN HIDROIZOLACIJA

Za notranji omet sem izbral mavčno-cementni omet Roefix 180, ki ga lahko uporabimo v vseh prostorih, mokrih in suhih.
Omet je pri NEH IN PH pri masivni gradnji zrakotesna ravnina, zato mora biti izveden natančno in v skladu s pravili stroke. Izdela se do roba talne plošče.

Sliki spodaj prikazujeta namestitev vogalnikov na notranji rob špalete ter zaščito okna s pomočjo samolepilnih letev in zaščitne folije.

Ometi so izvedeni. Tla v pritličju smo premazali z ibitolom, s tem so pripravljena za položitev hidroizolacije.

Hidroizolacija je položena, dokončno je izvedena tudi elektro inštalacija. Tla na terenu so pripravljena za polaganje toplotne izolacije.

TOPLOTNA IZOLACIJA TLAKOV

– Tla na terenu

Tla na terenu predstavljajo enega izmed konstrukcijskih sklopov toplotnoizolacijskega ovoja stavbe, zato smo mu posvetili posebno pozornost.

Izvedbena konstrukcijska sestava sklopa od znotraj navzven:

– parket na lepilu 12 mm
– mikroarmiran cementni estrih 6 cm
– cevi talnega gretja na PET foliji
– toplotna izolacija XPS (Styrofoam – Roofmate) 210 mm
– hidroizolacija

Toplotna prehodnost obravnavanega konstrukcijskega sklopa povzeta po PHPP07 znaša:

U=0,153 W/(m2K)

Na spodnjih slikah je prikazan potek izvedbe toplotne izolacije.

Tudi del tal, ki se nahaja pod stopniščno ramo smo skrbno izolirali.

Še končni izgled položene toplotne izolacije.

 – Tla nad ogrevanim pritličjem

Sestava tlaka:
– parket na lepilu 12 mm
– mikroarmiran cementni estrih 6 cm
– cevi talnega gretja na PET foliji
– kamena volna Rockwool 70 mm
– ETHAFOAM-zvočna izolacija 5 mm
– YTONG stropne plošče 200 mm
– Roefix 180 notranji omet 10 mm

Toplotna prehodnost konstrukcijskega sklopa znaša: U=0,297 W/(m2K).

Potek polaganja toplotne izolacije v nadstropju je prikazan na spodnjih slikah.

In končno še izdelava mikroarmiranega cementnega estriha debeline 6 cm.

Izgled zaglajene površine estriha.


Prezračevanje in ogrevanje_2

avgust 5, 2008

Dovodni zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine po katerih se dovaja svež zrak v bivalne prostore so izolirani s toplotno izolacijo Armaflex debeline 13 mm, s tem ukrepom se prepreči nastanek kondenza v ceveh.

Spodnje slike prikazujejo omenjen postopek.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALNO OGREVANJE_SISTEM EUROVAL_HARREITHER

Temperaturni režim talnega ogrevanja bo 30/27 stopinja Celzija. Sistem talnega ogrevanje bo priključen na kompaktno prezračevalno-ogrevalno napravo Aerosmart XLS.

Sliki spodaj: razvod cevi talnega gretja v pritličju (dnevni del)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sliki spodaj: razvod cevi talnega gretja v nadstropju (spalnica, hodnik, kopalnica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemeljski izmenjevalnik

Za potrebe toplotne črpalke (nazivna moč naprave 2,7 kW) črpamo zemeljsko toploto iz cevnega krogotoka po katerem se pretaka medij-slanica. V ta namen smo izvedli zemeljski kolektor-cevni prenosnik.
Izkopali smo tri kanale dolžine 50 m, globine 1,40 m. Kanali so med sabo oddaljeni cca. 1,20 m. V vsak kanal smo položili zanko dolžine 100 m iz PE cevi premera 25 mm. Cevi so obsipane z drobnim peskom deb. 0-2 mm. Kanali so zasuti z izkopano zemljino. Pričakovan odvzem toplote v mojem primeru je 25 W/m2. V tem prispevku hočem plastično prikazati laičnemu investitorju princip delovanja, zato se v strojniške detajle in opise ne bom spuščal.

Osnovne smernice, ki so bile upoštevane pri projektiranju zemeljskega kolektorja:
–  vlažna ilovnata tla
– deževnica ni odvedena s področja zemeljskega kolektorja, s tem ni preprečena regeneracija tal
– površina, kjer je zemeljski kolektor ne sme biti asfaltirana
– izogniti se moramo nasadom z globokimi koreninami
– mešanica sredstva proti zmrzovanju mora biti približno 30% in mora biti odporna do temperature      do – 15 stopinj Celzija. V nasprotnem primeru lahko pade specifično oddajanje toplote.

Slike spodaj prikazujejo izvedbo zemeljskega kolektorja

 


Prezračevanje in ogrevanje_1

junij 10, 2008

INTERMEZZO

Že več kot mesec dni je minilo od mojega zadnjega prispevka, zato bom nakratko zapisal kaj vse smo medtem naredili:

– izvedli smo odvodnjavanje meteorne vode okrog hiše, temeljev nadstrešnice in lope, vključno z vsemi peskolovi,  kanalizacijskimi jaški;
– v našem kraju še ni zgrajena centralna čistilna naprava, zato smo ob temelju nadstrešnice vkopali malo čistilno napravo (MČN) in jo priklopili na javno kanalizacijsko omrežje;
– neposredno pred MČN smo zakopali rezervoar za zbiranje deževnice (5000 l), katero bomo uporabljali za zalivanje zelenice, vrta, splakovanje wc kotličkov, pranje perila, pranje avtomobila itd.;
– sledilo je še planiranje izkopane zemljine in humusa okoli objekta.

S tem je tudi zaključena groba zunanja ureditev. Še slika: montaža MČN, v ozadju pokrov rezervoarja za deževnico.

PREZRAČEVANJE

Zaradi dobro izoliranega in zrakotesnega ovoja stavbe je kontrolirano prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka zelo pomemben in nujen segment nizkoenergijskih in pasivnih objektov.  Prezračevalna naprava nam venomer dovaja dovolj svežega zraka v bivalne prostore. Kakovosten zrak nam omogoča dobro počutje in zdravo bivalno klimo. Po drugi strani pa nam prezračevalna naprava odvaja zavrženi zrak iz stavbe (kuhinja, sanitarije, energetski prostor, kopalnica), v rekuperatorju se odvzame toplota odpadnemu zraku in doda svežemu vstopajočemu zraku (ga predgreje). S kontroliranim prezračevanjem se prepreči marsikateri neljub pojav.

Z napravo smo tudi zmanjšali ventilacijske izgube, ki bi nastale zaradi naravnega prezračevanja (vsakodnevno večkratno odpiranje oken, predvsem pozimi). Vedeti moramo, da so ventilacijske izgube pri tako dobro izolirani in zrakotesni stavbi prevladujoče, zato jih moramo preprečiti.

Za izvedbo sistema prezračevanja sem za našo hišo izbral kompaktno prezračevalno-ogrevalno napravo Aerosmart XLS proizvajalca Drexel & Weiss z integriranim bojlerjem V=200 l. Poleg prezračevanja nam naprava omogoča tudi talno ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode (več o tem… http://www.drexel-weiss.at/). V sistem spada tudi zemeljski kolektor, ki ga bom opisal takrat ko se bo ta izvajal. Toplotne izgube so v naši hiši malce večje kot pri pasivni hiši, zato ne zadošča samo toplozračno ogrevanje. Kot dodatni vir ogrevanja smo predvideli talno ogrevanje po sistemu Euroval podjetja Harreither (več o … http://www.harreither.com/. Talno ogrevanje bom podrobneje opisal med samo izvedbo.

Projekt PZI za prezračevanje in ogrevanje so pripravili strokovnjaki iz podjetja EKOAKTIV d.o.o. (več o … http://www.ekoaktiv.si/)

Podjetje EKOAKTIV je tudi dobavitelj in izvajalec sistema prezračevanja in ogrevanja na naši hiši, podizvajalec pa je podjetje Plam d.o.o. iz Rogaške Slatine, ki je hkrati izvajalec vodovoda in hišne kanalizacije (več o … http://www.plam.si/).

Izvedba prebojev in razvod prezračevalnih cevi 

 

Na zgornih slikah so razvidni izdelani preboji skozi horizontalno vez in medetažno ploščo.

Razvod prezračevalnih cevi bo izdelan v spuščenem stropu, v pritličju v kaskadnem. Prezračevalne spiro cevi, ki dovajajo svež zrak in odvajajo zavržen zrak so izdelane iz pocinkane pločevine fi 100 in 125 mm.

Slike spodaj: razvod prezračevalnih cevi v nadstropju in pritličju.

Na spodnji sliki je prikazan ploščati dušilnik zvoka Quadrosilent, ki je nameščen pred vsakem dovodom in odvodom zraka iz prostora.

Vsi spoji spiro cevi se zatesnijo s posebnimi trakovi, slike spodaj.


Vgrajevanje stavbnega pohištva po sistemu RAL (sistem tesnilnih trakov)

april 4, 2008

Zelo pomemben sestavni element pri gradnji nizkoenergijskih in pasivnih hiš je pravilna izbira in vgradnja stavbnega pohištva. Naj ponovim nekatere pomembne lastnosti izbranih oken, ki sem jih že zapisal v prispevku “Načrtovanje konstrukcijskih sklopov ovoja hiše”.

  • trojna zasteklitev TITANIS® K, B4K/K12K/4K/K12K/B4K, med med stekli je vgrajen distančnik iz umetne  mase. Prostor med stekli je polnjen z žlahtnim plinom kriptonom.
  • toplotna prehodnost stekla Ug=0,5 W/m2K
  • g – faktor prehoda celotnega sončnega sevanja je 47%
  • toplotna prehodnost okna Uw=0,9 W/m2K

Dobavitelj stavbnega pohištva je podjetje STABIL. Več o podjetju… http://stabil.si/

Tesnilna trakova_znotraj, zunaj

Zgornja slika prikazuje dva različna tesnilna trakova. Tesnilni trak rožnate barve se nalepi na notranji strani okenskega okvirja, trak je zrakotesen. Tesnilni trak bele barve se nalepi na zunanjo stran okenskega okvirja, trak je paropropusten in vodoodbojen. Material (flis) iz katerega so trakovi izdelani se brez težav prekrije z ometom.

Lepljenje trakov_1

Lepljenje trakov_2

Sliki zgoraj: nameščanje tesnilnih trakov na okenski okvir.

Sliki spodaj: vstavljanje okenskega okvirja v zidno odprtino.

Vstavljanje okenskega okvirja_1

Vstavljanje okenskega okvirja_2

Spodnji sliki prikazujeta zatesnitev stika med zidom in okenskim okvirjem z montažno peno.

Montažna pena_1

Montažna Pena_2

Notranji tesnilni trak zalepimo in povaljčkamo (spodnja slika).

Lepljenje notranjega traku

Pred pričetkom lepljenja zunanjega traku, zidno površino premažemo s prednamazom, nanesemo sloj sistemskega lepila, trak zalepimo na zid in ga povaljčkamo (spodnje slike).

Prednamaz

Nanos lepila

Lepljenje zunanjega traku

Izgled okna po končani montaži.

Zalepljeno

Pogled na južno in zahodno fasado po končani montaži stavbnega pohištva.

Stavbno pohištvo_jug

Stavbno pohištvo_zahod


Zidanje predelnih sten, izdelava nadstrešnice in lope, kanalizacija,…

april 3, 2008

1. Predelne stene 

Preostala nam je še zadnja stvar, ki se nanaša na sistem YTONG in sicer zidanje predelnih sten. Kakor pri vseh dosedanjih postopkih smo se tudi sedaj držali pravil, ki veljajo za to področje:

– v pritličju priprava hidroizolacije;
– prvo vrsto zidnih plošč obvezno polagati v podaljšano apneocementno malto;
– zagotoviti odmik predelne stene od nosilnih delov konstrukcije vsaj 1 cm, izvedba gibljivega stika;
– sidranje vsake 3. vrste v nosilni zid s pocinkanim elastičnim sidrom;
– zapolnjevanje dilatacijske fuge z montažno peno.

Zidanje predelnih sten

Slika zgoraj prikazujejo vse navedene postopke pri zidanju predelnih sten.

2. Nadstrešnica za avtomobile (carport) in lopa

Hiša je zasnovana tako, da nima ne garaže ne kleti, zato je s projektom predvidena izgradnja nadstrešnice za avtomobile in lope. Lokacija omenjenih pomožnih objektov je na zahodni strani hiše, kjer je tudi dovozna stran na parcelo in vhod v sam objekt.

2.1 Carport (30 m2) bo izdelan iz jeklene pocinkane konstrukcije z ravno streho (minimalni naklon). Streha bo pokrita s polikarbonatnimi ploščami. Jeklena konstrukcija bo sidrana v armiranobetonske pasovne temelje v katere smo že vgradili jeklene sidrne plošče. Kot del nadstrešnice je tudi armiranobetonska stena, ki bo služila kot opora konstrukcije, na njej bo tudi prostor za umivalnik , vtičnico ipd. 

Carport+lopa 

2.2. Lopa

Poleg nadstrešnice smo pozidali lopo (15 m2) iz YTONG zidnih blokov debeline 20 cm. Streha bo ravna skrita v atiki, pokrili pa jo bomo z Rheinzink pločevino. Lopa nam bo služila za shranjevanje koles, orodja pa tudi kakšne ozimnice.

Lopa

Uspelo nam je tudi zaliti ab ploščo terase ob južni fasadi objekta (slika spodaj).

Terasa

Prehod na teraso iz bivalnih prostorov v pritličju se bo izvedel po detajlu (skica spodaj). Terasa je konstrukcijsko in termično ločena od izolacijskega ovoja hiše.

Detajl terase in drsnih vrat

3. Priprava okenskih in odprtine vhodnih vrat za montažo stavbnega pohištva

Kakovostna vgraditev stavbnega pohištva je v veliki meri odvisna od kvalitetne predpriprave zidnih odprtin. Tudi mi smo se tega opravila lotili z veliko mero natačnosti. Zelo lahko in enostavno obdelovanje porobetona YTONG se je v tem primeru izkazalo kot velika konkurenčna prednost (sliki spodaj).

 Okenske odprtine_1

Okenske odprtine_2

Težnja po čimvečjem izkoristku razpoložljive gradbene mehanizacije in delovne sile na gradbišču nas je privedla do tega, da smo začeli s kanalizacijskimi deli in grobo zunanjo ureditvijo.


Krovsko-kleparska dela

marec 19, 2008

Od objave zadnjega prispevka je minilo že kar nekaj časa, to pa ne pomeni, da smo se prepustili malodušju. Z vso vnemo smo se lotili izdelave projektov (PZI) sistema prezračevanja in ogrevanja ter elektroinštalacij in medsebojnega usklajevanja projektov.

Da na gradbišču le ne bi vse zamrlo, smo se medtem lotili krovskih in delno kleparskih del. Za strešno kritino sem izbral Bramac, model “Tegalit” črne barve. Kleparski izdelki bodo izdelani iz pločevine Rheinzink, temnosive barve.
Na pripravljen zračni sloj višine 5 cm, smo strešino poletvali z letvami dim. 5/4 cm. Za zagotovitev zadostnega prezračevanja strehe smo na območju napušča pritrdili prezračevalni trak iz Al pločevine, na slemenu pa slemensko letev za izvedbo suhomontažnega slemena. Tipske zračnike Bramac smo položili v drugo vrsto od slemena navzdol, vsak četrti strešnik je en zračnik.

Slika spodaj: s pomočjo avtodvigala je vertikalni transport strešnikov enostaven, pokrivanje se lahko prične.

Pokrivanje strehe_02

Čelne obrobe in pokrivanje požarnega zidu bomo izvedli takrat, ko bo zunanja temperatura konstantno nad desetimi stopinjami Celzija. Šivanje pločevine Rheinzink namreč zahteva takšne pogoje.

Pokrivanje strehe_03

Južna stran je pokrita. Za preprečitev zdrsa snega smo po strešini položili točkovne snegolove in sicer 2,5 kos/m2. 

Pokrivanje strehe_04 

Preostala je samo še izdelava dimniške obrobe in streha bo pokrita.

Pokrivanje strehe_01